Na školách v severních Čechách jsou to přednášky o nejmenším západoslovanském národu Lužických Srbech. V sousedním Sasku zase pro lužickosrbské děti na téma česko-lužickosrbských vztahů. Dohromady přednášky vyslechlo již téměř tisíc žáků třinácti základních a středních škol po obou stranách hranice.

Na přednáškách je vždy vyhlášena literární soutěž tematicky navazující na jejich obsah. „Soutěž jsme do projektu vložili proto, aby děti nezůstaly jen u pasivního poslouchání, ale měly bezprostřední důvod se k tématu vrátit a zábavným způsobem je uchopit hlouběji a po svém. Kromě toho si procvičí stylistiku v rodném jazyce,“ sdělil nám autor přednášky a koordinátor projektu Milan Hrabal.

Literární soutěže se doposud zúčastnilo celkem 230 žáků a studentů.

Zábavné předávání cen druhého kola

V aule varnsdorfského gymnázia se za účasti asi stovky studentů počátkem února uskutečnilo vyhodnocení druhého školního kola literární soutěže „Lužičtí Srbové známí i neznámí“. Akce pojatá v duchu zábavného předávání cen ve „velkých“ soutěžích, tedy plná vtipně komentovaných ukázek z oceněných prací, ukázala, že písemný projev na této škole má dobrou úroveň.

„Není to jen zásluha studentek a studentů, ale také učitelek češtiny Martiny Janákové, Jany Petrové a Kateřiny Makalové, které nacházejí způsob, jak úspěšně motivovat své žáky,“ poznamenala ředitelka knihovny Veronika Matysová. Ta také v první, nejrozsáhlejší části programu spolu s členkami školní poroty předala ocenění nejúspěšnějším účastníkům školního kola soutěže.

Porota vybírala z prací 90 studentů od tercie do kvinty. Dvě třetí ceny si odnesli David Čech a Jakub Maryška. Druhou cenu získal Lukáš Urban za originální text o kalendáři s obrazy lužickosrbské malířky Hanky Krawcec. Vítězky soutěže byly hned dvě Veronika Elšíková za vyprávění „Svatba po lužickosrbsku“ a Andrea Nagyová za text s lapidárním názvem „Bjarnat Krawc“. Všichni ocenění postoupili do druhého regionálního kola soutěže.

Úspěch gymnázia z Varnsdorfu

Ve druhé části programu se představili i výherci prvního regionálního kola. Soutěžní práce tentokrát hodnotila odborná porota ve složení: básník a literární kritik Ivo Harák, literární kritik Vladimír Píša a znalec lužickosrbské kultury Radek Čermák. Z celkového počtu 27 soutěžících ze čtyř severočeských škol bylo nakonec oceněno osm prací.

Čestná uznání obdrželi Natálie Bočková a Simona Kubínová z Gymnázia Varnsdorf a Daniel Burda z Gymnázia Teplice. Třetí ceny byly také tři Sandra Hübschmannová ze Základní školy Jiříkov (u Rumburku), Jiří Kašpar z Gymnázia Teplice a Jan Beneš z Gymnázia Varnsdorf. Nejvyšší ocenění patřily varnsdorfským gymnazistkám. Druhou cenu si odnesla Magdalena Krausová a absolutní vítězkou prvního regionálního kola se stala Tereza Hamplová.

Na předávání cen se kvůli závějím na cestě nestihl dostavit poslanec EU Jaromír Kohlíček, který se řady přednášek aktivně účastnil. „Mrzí mě to, ale daleko důležitější je, že zájem studentů o dané téma je převážně veliký. A právě zastavení při psaní literárního příspěvku může být podnětem k hlubšímu zájmu o naše sousedy. To je jeden z hlavních cílů projektu,“ řekl dodatečně poslanec Kohlíček.

Zajímavý literární sborník studentů

Oceněné soutěžní práce z prvního regionálního kola byly zařazeny do sborníku vydaného varnsdorfskou knihovnou pod názvem „První setkání / Prěnje zetkanje / Das erste Treffen“. Dílka českých studentů se zde setkávají s literárními pracemi studentů ze srbské Lužice, kteří soutěžili v obdobné soutěži v rámci projektu na téma „Varnsdorf české okno do Lužice“.

Sborníček je rozdělen do dvou částí a obsahuje celkem dvacet žákovských prací. Devíti prózami a čtyřmi básničkami jsou zastoupeni čeští autoři, čtyři příspěvky jsou v lužické srbštině a tři v němčině.

Všechny texty jsou zajímavé, některé velmi originální, jako například o praotci Servovi od teplického Jiřího Kašpara, nebo texty Sophie Wirthec (o rodinných vztazích) či Mariana Ratajczaka (o přistání mimozemšťanů ve Varnsdorfu). Z literárního hlediska je nejpropracovanější text Terezy Hamplové „Úplně první setkání“, který dal také název celému sborníčku. Ten je navíc bohatě ilustrován černobílými kresbami, které pro tuto publikaci vytvořily děti ze Základní školy Jiříkov (u Rumburku) pod vedením jejich učitelky Miroslavy Kubešové.

„Žáci naší školy si přednášky o Lužici velice oblíbili a soutěžní texty psali s náramnou chutí. Nabídka k ilustrování sborníku je nejprve zaskočila, ale dnes už se ptají, kdy budou zase něco kreslit pro varnsdorfskou knihovnu,“ říká Miroslava Kubešová.

Projekt s názvem „Městská knihovna Varnsdorf setkávání přes hranice“ spolufinancuje Evropská unie z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF): „Investice do vaší budoucnosti“ v rámci programu Cíl 3 / Ziel 3. Lead partnerem projektu je Město Varnsdorf, saským partnerem pak Zwjazk serbskich wuměłcow.

Zpracoval František Liecht