Na neprůhlednou tvorbu ústeckého dopravního generelu si stěžuje občanské sdružení Stop tunelům. Stížnost poslalo na sekretariát projektu Civitas, v jehož rámci plán udržitelné dopravy ve městě vzniká, a  na ředitelství pro mobilitu a dopravu Evropské komise. A požádalo v Bruselu o pomoc.

Sdružení vadí, že město připravuje důležitý dopravně strategický materiál pod pokličkou. Ač řeší záležitosti, které budou bezprostředně ovlivňovat život Ústečanů, ti o něm dosud prakticky nic neví. A sdružení se obává, že už ani nebudou mít dost času se s ním pořádně seznámit a vyjádřit se k němu. „Má být dokončen do září,“ zdůraznil Jan Kvapil ze Stop tunelům.

„Jsme nespokojeni s tajnůstkářským způsobem, jímž naše město vyvíjí svůj generel dopravy. Nadto jsme přesvědčeni, že účinně nepodporuje udržitelné druhy dopravy. Obáváme se, že by mohl dále zabetonovat dlouhodobý sklon města k automobilům, silnicím a parkovištím,“ upozornili mimo jiné stěžovatelé. Tvrdí, že se sami snažili zjistit víc, ale bez úspěchu. Výsledkem prý vždy byly jen povrchní odpovědi.

Argumentovali rovněž novým ústeckým územním plánem, jehož dopravní koncepci s tunely, mosty a kapacitními silnicemi zastupitelé po kampani, kterou sdružení spustilo, odmítli a uložili vedení města, aby začalo pracovat na změně územního plánu. Ovšem právě autor odmítnuté koncepce je i vedoucím většiny opatření v projektu Civitas Archimedes. Takže se jeho řešení může objevit i v generelu dopravy.

Stop tunelům proto požádalo bruselské orgány, aby vyzvaly město Ústí k co nejrychlejšímu projednání plánu udržitelné dopravy s veřejností. A také, aby zajistilo, že tento plán nebude dále propagovat rozsáhlou novou silniční infrastrukturu navrženou autorem sporných tunelů a mostů.

Radní Ústí Arno Fišera (ČSSD) řekl, že generel dopravy měl v gesci nedávno odvolaný náměstek primátora Jan Řeřicha (ODS). „My rozhodně nemáme zájem něco před veřejností utajovat a ani nebudeme nic dělat za jejími zády,“ ujistil Fišera. Jednání o generelu dopravy s občanskými iniciativami se prý nebrání, stejně jako jejich připomínkám. „Nemusí se bát, žádná nepříjemná překvapení se už konat nebudou,“ dodal Fišera.