Spolchemie se chystá zrekonstruovat výrobnu kyseliny chlorovodíkové. Zároveň chce navýšit její výrobu ze současných 184 620 tun za rok až na 300 000 tun ročně. Vyplývá to z oznámení vyvěšeném na webu Informačního systému EIA.

Ústecká chemička ale bude muset nechat posoudit vliv projektu na životní prostředí, tedy nechat zpracovat takzvanou velkou EIA.

Rozhodlo o tom ministerstvo životního prostředí (MŽP). „Záměr rekonstrukce výrobny HCl má významný vliv na životní prostředí,“ uvádí k tomu v závěrech zjišťovacího řízení Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP.

„Přestože jsme stejnou rekonstrukci prováděli před čtyřmi lety pouze na malou EIA, plně respektujeme požadavky kompetentních orgánů,“ uvedl k tomu ředitel úseku infrastruktury Spolku Jan Dlouhý.

Konkrétně se chemička chystá vyměnit jednu syntézní jednotku na výrobu chlorovodíku s investičními náklady 50 milionů korun.

„Nová technologie zahrnuje nejen výměnu starých zařízení za nové a moderní prvky, ale i další zvýšení bezpečnosti,“ uvedla k tomu mluvčí chemičky Marie Logrová. „Rekonstrukce zařízení navazuje na připravovanou výstavbu nové membránové elektrolýzy. Parametry nové technologie odpovídají nejlepším dostupným technikám (BAT).“

Velkou EIA požadovaly Krajská hygienická stanice (KHS), ústecká městská rada i Ústecký kraj s důrazem třeba na oblast ovzduší, hluku a veřejného zdraví, či bezpečnosti.

Jaké je užití HCl?
HCl jekyselina chlorovodíková, technická se nazývá kyselina solná. Technická HCl se užívá vanorganické chemii, v energetice, v hutnickém, textilním, farmaceutickém a chemickém průmyslu. Užívá se třeba při výrobě organických barviv a plastů. V širokém měřítku též při povrchové úpravě kovových materiálů atd.