Vyzdívání, konzervování, vysoušení, statické zajištění. Těchto stavebních prací se po desítkách let devastace a chátrání dočkal jedinečný, zhruba 400 let starý kostelík sv. Floriána v Krásném Březně. Vrátí se sem i jeden zvon a fungovat by měly i věžní hodiny nebo varhany.

Jak vysvětlil ústecký památkář Petr Hrubý, záchrana této kulturní památky, jedné vůbec z nejcennějších na Ústecku, zahrnuje třeba i návrat výzdoby vzácného oltáře, uložené na různá místa. „Pouze výzdoba kazatelny zůstane v ústeckém muzeu. “

Kostel býval původně luteránskou zámeckou kaplí. Za vlády císaře Rudolfa II., v letech 1597 až 1603, jej nechal postavit podle návrhů Hanse Borgeho z Pirny Rudolf z Buenau. Hlavní oltář vytvořil z alabastru a mramoru Tobias Lindner z Freibergu. Kostel dodnes může nabídnout ukázky saské renesance té doby.

Nejhůře se na jeho stavu podepsala vlhkost. Kvůli povodni z 18. století se v okolí kaple zvedla úroveň terénu a okolní zemina nadměrně zvlhčuje interiéry památky. „Když se vyřeší vlhkost, vyřeší se všechno,“ komentoval to památkář Hrubý.

Komunistická správa a poté vandalové zkázu dokončili. Ukradli i zvon z roku 1924, zasvěcený sv. Floriánu. V nedalekých sběrných surovinách ho pak prodali za 5 tisícovek.

Kostel pak zůstal po dlouhá léta uzavřen. Teprve 26. března 2003 do něj památkáři po nejnutnějších opravách znovu vpustili veřejnost. Podle Miloslavy Válkové (SZSP), starostky neštěmického obvodu, zprvu moc nevěřili, že památkový ústav získá na opravy dotaci. „Jsme rádi, že ji dostali. Památkáři nás zároveň požádali o převedení bývalého hřbitova u kostela do vlastnictví, to zúřadujeme, aby celý ten areál byl ucelený.“

Kolik času a peněz má oprava kostela stát?
Opravy zchátralé a vandaly poničené kulturní památky budou stát přibližně 24 milionů korun. Rekonstrukce bude financována z investičních zdrojů Ministerstva kultury České republiky. Záchranné práce by měli dělníci dle plánu dokončit na podzim roku 2013.