Pořádá jej Ústecký kraj v neděli 30. listopadu od 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie (se šikmou věží) v Ústí nad Labem. Začátek je naplánován na 17 hodin.

Vstupenky jsou k zakoupení v Informačním středisku v Paláci Zdar, CK Firo Tour a v obchodním centru Forum. Cena vstupného je 130 korun, 80 korun z každého prodaného lístku bude věnována na opravu varhan v kostele.

Koncert vánoční hudby zaštiťuje hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček a Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický.