„Zásadní je reálná pracovní zkušenost z úplně odlišného prostředí. Praxe, které žáci absolvují v Rize, se neobejdou bez toho, aby žáci opravdu uměli prakticky vykonávat činnosti ve svém oboru a aby se domluvili anglicky. Takovou stáž v tuzemsku ve své podstatě nejde zajistit,“ jmenuje hlavní přednosti projektu Erasmus+ ředitel ústecké střední průmyslové školy Jaroslav Mareš.

V minulých týdnech chlapci z jeho školy pracovali u lotyšských firem jako DVC Centrs či iFix. „Naším cílem je pomocí stáží zlepšit odbornou kvalifikaci žáků, usnadnit jim hledání zaměstnání a mimo jiné bychom chtěli i těmito praxemi k oboru přilákat další zájemce,“ dodává ředitel.

Jeho cílem je také do oboru přilákat více dívek. „Těch je mezi žáky informačních technologií stále málo, takže bereme každou rozvojovou aktivitu jako vítaný motivační nástroj, aby dívky do tohoto oboru nastupovaly,“ říká Mareš.

Stávající praxe v Lotyšsku ústecká průmyslová škola realizuje díky programu Erasmus+. Ten jí umožňuje hradit prakticky všechny náklady spojené se stážemi.

„To je významné hlavně z hlediska rovných podmínek pro žáky. Nikdo není ve výběrovém řízení diskriminován kvůli nákladnosti stáží, vše je hrazeno z prostředků Evropské unie. A právě to je významné pro žáky ze sociálně slabších rodin, kteří sami nemohou podobné zahraniční aktivity financovat. Jen pro představu – podobná stáž vyjde na víc než tisíc euro,“ dodává Mareš.

Na podzim vyjede do Lotyšska poslední skupina 8 žáků oborů informačních technologií. „Rádi bychom pokračovali i v dalších letech. Snad na nás v příštím roce vyjde řada,“ uzavírá Jaroslav Mareš.

Do Rigy odjelo na pracovní stáž 8 žáků oboru informační technologie z ústecké „Resslovky“.