Často se však stávalo, že většina zastupitelů zasedání před koncem opustila a jednání bylo neusnášeníschopné. Podle krajského soudu byl postup ústeckého zastupitelstva nezákonný.

„Žalovanému se zakazuje, aby v tomto zásahu pokračoval,“ uvádí předseda správního senátu Václav Trajer v rozsudku, který má Deník k dispozici. Město má zároveň povinnost zaplatit Blažejovi soudní náklady téměř 27 tisíc korun.

„Jsem rád, že soud žalobě vyhověl. Zároveň mě ale mrzí, že se občané musí 28 let po revoluci soudit o to, aby vůbec mohli mluvit ke svým zastupitelům. Aktuální rozsudek znamená dílčí vítězství nad arogancí moci,“ komentoval rozhodnutí student práv Blažej.

V žalobě konkrétně upozorňoval na situaci z 21. září 2016, kdy na začátku zasedání ústeckých politiků přistoupil k mikrofonu, nemohl se však k programu zastupitelstva vyjádřit. „Primátorka jako předsedající nedala při projednávání programu prostor k vyjádření stanovisek občanů, ačkoli v průběhu jednání tak k jednotlivým bodům učinila,“ píše se v rozsudku, který dosud není pravomocný.

OBAVY Z PRŮTAHŮ

Město s rozsudkem nesouhlasí. „Budeme se bránit kasační stížností,“ uvedla mluvčí magistrátu Romana Macová. Město u soudu k žalobě například namítalo, že nemůže předem odhadnout, jak dlouho bude diskuse k jednotlivým bodům probíhat. Průtahy při jednání pak podle města způsobují nejen zastupitelé, ale právě i diskutující z řad občanů.

„Pakliže se občané v souladu s jednacím řádem přihlásí o slovo, mají právo se ke schvalované náplni jednání vyslovit a není možné jim v tomto směru udělit slovo jen v nenárokovém bodu programu „Různé“ zařazovaném zpravidla na konci zasedání,“ uvedl soud v rozsudku.

Naopak v Teplicích nechávají občany mluvit bez ohledu na jednací řád, který má každé zastupitelstvo schválený. „Netrápíme se s tím. Na zasedání chodí hlavně ti, kdo mají zájem na určitém bodu, například chtějí koupit pozemek. Chodí tam i jedna občanka, která ráda dlouho povídá a některým zastupitelům to vadí. Já ale vždycky říkám, aby ji nechali,“ řekl primátor Teplic Jaroslav Kubera.

Blažej se komunální politice věnuje od roku 2014 v kontrolním výboru Zastupitelstva Městského obvodu Ústí-město za hnutí PRO! Ústí.

Právě toto hnutí iniciovalo petici, která požadovala změnu jednacího řádu tak, aby diskuse občanů probíhala v konkrétně stanovený čas. Zastupitelstvo petici nevyhovělo.