Likvidace se týkala alkoholu v majetku státu, který ústečtí celníci zadrželi při kontrolách na území Ústeckého kraje. "Kontrolovaní prodejci neprokázali, že se jednalo o lihoviny řádně zdaněné nebo nabyté oprávněně bez daně, či hrdla lahví postrádaly kontrolní pásku, tedy povinný kolek," vysvětlila za Celní úřad pro Ústecký kraj Petra Diriglová.

Celníci nejprve vyprázdnili 1067 lahví alkoholu různých značek do připravených plastových nádob, které převezli do čistírny odpadních vod a obsah následně vylili do určené odpadní jímky. "Posloužil k výrobě bioplynu, prázdné lahve a zátky předali celníci sběrným službám k recyklaci," uvedla Diriglová a dodala, že nyní ještě právní oddělení vyčíslí náklady na likvidaci těm, u kterých byl alkohol zadržen. 

Celníci ústeckého celního úřadu provádějí likvidace majetku státu a zadrženého zboží pravidelně. Za minulý rok jich provedli celkem 15. Zlikvidovali při nich téměř 948 litrů alkoholu, 2500 lahviček bylinných kapek, 674 900 kusů cigaret, 855 kilogramů tabáku, 17 výherních automatů a 13 596 kusů zboží, u kterého bylo prokázáno porušení práv duševního vlastnictví. Šlo například o textil, elektroniku, obuv, hračky nebo prací prostředky.