Ústečané dostanou možnost se seriózně vyjádřit k tomu, jak by podle nich měla vypadat ústecká kultura. Na jaká představení a kam rádi chodí a naopak, co jim v krajském městě schází. Průzkum ale nepořádá město. Ujala se ho socioložka Michaela Valášková.

Autorka výzkumu přiznává, že ji k němu inspirovala kauza Činoherního studia. A také tvrzení ústeckých politiků, že vědí, o jaký druh kultury mají obyvatelé města zájem. Zastánci Činoherního studia nakonec zjistili, že žádná relevantní data nemá město k dispozici.

„Žádné průzkumy veřejného mínění o současném divadelním umění v městě Ústí nad Labem neprobíhaly a informace je čistě názorem rady města Ústí nad Labem, nikoliv obyvatel města," uvedl Martin Nosek, který radnici požádal o informace podle zákona.

Michaela Valášková řekla, že proto sestavila dotazník, kde se na podobné otázky ptá. V současné době je v papírové formě k dispozici například v Činoherním studiu nebo experimentálním prostoru Mumie.

Kdokoli z lidí, kteří bydlí v Ústí nad Labem nebo jeho okolí, může odpovědět na otázky, o jaký typ divadla má zájem, jaká představení se mu líbila, nebo kterého z ústeckých herců má rád.

Kromě toho se příští týden v úterý objeví v centru města studenti, kteří se budou ptát Ústečanů přímo na ulici. „Domluvila jsem se se Studentskou unií z ústecké univerzity, že nám se sběrem dat pomůže," vysvětlila Michaela Valášková.

Předpokládá, že na sběr dostatečného množství odpovědí bude potřebovat zhruba měsíc. Pak je co nejrychleji zpracuje do prezentovatelné formy. „Předpokládám, že bych výsledky mohla mít na přelomu dubna a května," uvedla autorka průzkumu.

Výsledky prý nechce zavřít do šuplíku. Nabídne je i ústecké radnici.