„Na anketu lze odpovídat do 31.12., a to nejen v elektronické podobě. Dotazníky v papírové formě jsou v informačním středisku a na vrátnici magistrátu," informovala Dana Gloserová, vedoucí kanceláře primátorky.

Témata ankety vznikla na Foru Zdravého města, kde občané diskutovali s pracovníky magistrátu. Na prvním místě bylo spojení městskou hromadnou dopravou s areálem jezera Milada. „Jako druhé téma lidé vybrali dohled a postihování nepořádku, jako je odhazování nedopalků a odpadků," uvedla koordinátorka projektu Hana Slawischová.

VYBRAT JE MOŽNÉ DVA NEJPALČIVĚJŠÍ PROBLÉMY

Mezi další témata patří chybějící autobusové nádraží, nedostatek zeleně na Mírovém náměstí, hřiště pro sportování mládeže, dopravní koncepce, neudržované soukromé objekty, sociální byty nebo vyhláška o pití alkoholu na veřejnosti.

Každý účastník ankety může vybrat dva náměty, které považuje za nejnaléhavější. Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do schránek v informačním středisku nebo na vrátnici magistrátu. V elektronické podobě je lze poslat přímo Haně Slawischové. „Anketa běží teprve dva dny, ale vyplněné dotazníky už mi chodí a je jich poměrně dost," sdělila Hana Slawischová.