Otázky zněly:
1. Máme přijímat uprchlíky?
2. Pokud ano, kolik ročně?
3. Pokud ano, z jakých zemí?
4. Pokud by to situace vyžadovala, jste pro zřízení azylového zařízení ve vašem regionu?

Zuzana Kailová, poslankyně (ČSSD):

Zuzana Kailová

1. Jsem pro to, aby ČR udělovala dočasný azyl pouze válečným uprchlíkům, nikoliv ekonomickým migrantům.
2. Počet by měl zůstat přibližně na stejné výši jako doposud, tedy v řádu stovek azylantů.
3. Mezinárodní situace se může měnit, nechci jmenovitě upřednostňovat konkrétní země.
4. Ne.

Gabriela Hubáčková, poslankyně (KSČM):

Gabriela Hubáčková.

1. Za určitých podmínek ano.
2. Nutné množství, to znamená co nejméně, jen ty, kteří to opravdu potřebují.
3. Lidi, kteří jsou našim poměrům blízcí, např. křesťanské uprchlíky ze Sýrie.
4. Pokud k tomu stát vytvoří podmínky a pokud to budou lidé blízcí našim poměrům, tak ano.

Radim Holeček, poslanec (ODS):

Poslanec Radim Holeček.

1. Skutečné uprchlíky ano, nájezdníky v žádném případě! A především se tak musí dít na principu dobrovolnosti a vzájemné dohody, nikoliv na základě přikázaných kvót a bruselského diktátu.
2. V situaci, kdy pravděpodobně vůbec netušíme, jestli někteří z uprchlíků považují ČR za svoji cílovou destinaci, považuji tuto otázku za přinejmenším předčasnou.
3. Měli bychom přijímat uprchlíky, kteří chtějí v České republice zůstat a kteří jsou nám kulturně blízcí. Přijímání uprchlíků musí být v konečném důsledku prospěšné pro obě strany.
4. Rozhodně ne! Této role by se měly ujmout méně postižené regiony než Ústecký kraj.

Jaroslav Doubrava, senátor (Severočeši.cz):

Jaroslav Doubrava, senátor.

1. Ne.
2. Žádné.
3. Výhradně z evropských.
4. Ne.