Průzkum provádí odborná firma pod dozorem pracovníka ústeckého pracoviště Národního památkového ústavu.

„Budovy, které tvořily zázemí mlýna, byly zbořeny v roce 1968 v souvislosti s výstavbou dnes již nefunkční vodárny. Pomocí sond lokalizujeme základy původní obytné a hospodářské budovy, abychom zde mohli v budoucnu situaci návštěvníkům přiblížit umístěním obdobné stavby, kterou se nám podařilo zachránit a přenést z jiného místa, kde hrozil její zánik,“ uvedla Ivana Mikulecká, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice, jehož je objekt součástí.

Jak vysvětlila, průzkum končí očištěním od suti, do hlubších vrstev nepokračuje. „Cílem je zachování co nejvíce autentických původních konstrukcí a jejich následné propojení s transferovaným objektem,“ dodala ředitelka Mikulecká.

Budova byla v roce 1968 zbořena těžkou technikou a zbytky zdí zasypány sutí a dorovnány jílem. Ten je zakonzervoval. Světlo světa zatím znovu spatřily fragmenty výmalby, zbytky staré elektroinstalace, ale třeba i pláštěnka nebo nerezová vidlička.

Tunel. Ilustrační foto.
Tunely pod Střížákem jsou zpět. Vzniká nový územní plán a Ústečané mají obavy

Souběžně s tímto archeologickým průzkumem probíhá oprava odtokového kanálu v prohlídkovém mlýně Týniště čp. 27 tak, aby bylo možno pouštět opětovně vodu na kolo a mlýn znovu klapal. Tyto práce probíhají ve velmi stísněných prostorech a vyžadují znalosti z oblasti obnovy historických zděných konstrukcí a vodních staveb.

Areál Mlýnského údolí, který zahrnuje oba zmíněné mlýny, se rozkládá na samostatném rozsáhlém území za obcí. Dochovalo se zde pět vodních mlýnů, z nichž tři jsou dnes v troskách. Na dvanácti kilometrech Lučního potoka jich stávalo celkem dvacet sedm, ve Střední Evropě jde o naprostý unikát. Celé území areálu je podle dostupných historických pramenů postupně upravováno do podoby z poloviny 19. století, což spočívá například v citlivé dosadbě vysokokmenných ovocných stromů do zbytků starých sadů. Už dnes procházejí návštěvníci ke zpřístupněnému mlýnu obnovovanou krajinou. Podél upravených cest poskytují stín vzrostlé aleje ovocných stromů starých odrůd. Nechybí ani krajinné prvky, jako jsou boží muka nebo křížek. Na jaře návštěvníky potěší linie košíkářských vrb stříhaných takzvaně na babku.

Muzeum v přírodě Zubrnice je pro návštěvníky otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin. O víkendech a státních svátcích je možnost až do konce října přijet do Zubrnic, do muzea, historickým vlakem či autobusem, které provozuje Zubrnická museální železnice.

Petra Valíčková