Nelíbí se jim vývoj a práce úředníků na přípravě nového územního plánu.

„Vše směřuje k opakování fatálních chyb z posledního územního plánu, kdy město bezúčelně vynaložilo desítky milionů korun. Přípravu klíčového dokumentu, který je nezbytný pro dlouhodobý a koncepční rozvoj města, totiž opět dostali do rukou úředníci, kteří prokázali svou nekompetentnost již při minulém pořizování," píší ve výzvě architekti.

PROSTOR PRO KORUPCI

Nový územní plán vzniká od prosince 2015. Prozatím město už pátým rokem používá starý územní plán z roku 2011. Ten architekti označují za neúplný a podle jejich názoru ponechává volný prostor pro korupci, pozemkové spekulace a prosazování individuálních zájmů na úkor občanů.

Tvrdá slova ovšem odmítá vedoucí Odboru investic a územního plánování Eva Šartnerová.

„Stávající územní plán je i přes obsažená pochybení a interpretační problémy použitelným dokumentem, podle kterého stavební úřad rozhoduje v řízeních a umisťuje stavby. Územní plán neumožňuje jakékoliv odklonění nebo výjimky, které by jakkoliv mohly umožňovat uváděnou korupci nebo spekulace s pozemky na úkor občanů města Ústí," uvedla Šartnerová.

Podobně hovoří i náměstek primátorky Pavel Dufek.

„Jak s odborem územního plánování, tak s naším městským architektem dobře spolupracujeme. Vytváří se tady dogma, že územní plán je jenom věcí architektů, což není pravda, podílí se na něm i demografové, regionální rozvojáři i politici. Základ je tedy v tom nastavit si, kam chceme, aby město směřovalo. Máme podněty i z řad veřejnosti na různé změny, které dáváme dohromady a v rámci nového územního plánu je vyhodnotíme," reagoval Dufek.

Podle zastupitele pověřeného územním plánem Davida Daduče je chyba, že vedení města odmítá slyšet kritiku šestnácti ústeckých architektů a inženýrů. „Ano, vyjádřili se ostře, ale politici by měli mít schopnost to překonat a najít cestu jak s místními odborníky vést diskusi. Ostatně chybí i diskuse s veřejností," myslí si Daduč.

Jak dále míní, za tři čtvrtě roku od doby, kdy zastupitelé schválili pořízení nového územního plánu, se udělalo málo práce.

„Odborníků na magistrátu je málo, úředníci tápou, městský architekt je odstrčen stranou, rada města nefunguje, schází elán i vize, náměstek Dufek mlží. Na začátku roku sliboval expertní skupinu, ale dnes říká, že vznikne až příští rok. Varoval jsem kolegy zastupitele, že takto nám k lepšímu územnímu plánu pomůže jedině velká dávka štěstí," zmínil David Daduč.

VÝMĚNA ARCHITEKTA

Architekti v dopisu rovněž žádají výměnu městského architekta, který je podle nich pouhým řadovým úředníkem s minimálním vlivem a pravomocemi.

„Ústí naléhavě potřebuje silné, odborně fundované pracoviště týmu lidí pod vedením městského architekta, a to v osobě uznávané a zkušené autority," podotýkají architekti.

Součástí odboru investic a územního plánování na magistrátu jsou momentálně dva zaměstnanci na pozici hlavního architekta. Město prozatím ještě nezadalo vypracování územního plánu, uvažuje o variantě vyhlášení architektonické soutěže o návrh.

„Zpracovatel vyjde buď ze soutěže o návrh anebo z řádného výběrového řízení. V obou případech má město možnost nastavit podmínky tak, aby se jednalo o kvalitního zpracovatele," doplnila Eva Šartnerová.