Putování po zbouraných stavbách doplní přednáškami o plánech, snech a představách architektů odborníci z portálu Ústí-Aussig.net.

Se zájemci chtějí projít místa zasažená dramatickými proměnami města v posledních sto letech. Začátek bude symbolicky u tou dobou již zbouraného pavilonu „A" bývalé nemocnice. Sraz účastníků je v 15 hodin před budovou FUD v Kampusu UJEP.

O půl hodiny dříve začne procházka po malých galeriích spojená s vernisážemi výstav s tematikou architektury. Sraz je ve 14.30 hodin před Galerií Vitrínky v areálu Armaturky.

Obě procházky by se měly postupně spojit. Zakončí je společný piknik před galerií Buňka na Střekově.