Až třicet milionů korun ročně by mohl stát provoz architektonické kanceláře města Ústí. Je to však jenom jedna z možných variant. Záleží na tom, pro kterou se po dokončení návrhu rozhodnou zastupitelé. Poprvé se s nimi mají seznámit letos 16. září.

Chystaná kancelář má zpracovat dlouhodobou koncepci rozvoje města a nejbližšího okolí. Měla by ale spolupracovat i na přípravě veřejných staveb, řídit přeměny parků, ulic a náměstí nebo zapojovat do plánování veřejnost. Koncepci kanceláře navrhne opoziční zastupitel Jan Hrouda (PRO! Ústí). „Osobně se domnívám, že to bude ročně stát kolem deseti milionů korun. Rozhodně nechci vytvořit žrouta, který ročně spořádá třicet milionů,“ poznamenal Hrouda.

Podle Hroudy má kancelář hlavně připravovat koncepční dokumenty a podklady pro komunální politiky. Tedy územní i regulační plány, různé územní studie, architektonické soutěže a další.

Ústecký primátor Petr Nedvědický pro srovnání uvedl, že Plzeň za obdobný odbor ročně platí kolem 60 milionů a Praha přes 100 milionů korun. „Kancelář by se měla vyjadřovat k rozvoji Ústí a stavebním investicím a měla by zajišťovat kompletní projektovou činnost pro celé město tak jako v Praze,“ doplnil s tím, že to omezí i politické vlivy při tomto oboru práce ústeckého magistrátu.

Manuál s pravidly

Kancelář by zároveň mohla připravit určitý „manuál“ s pravidly řešícími nejen jednotný styl městských staveb, ale i různé detaily. Například o použité dlažbě, tvaru a barvě zábradlí, způsobu veřejného osvětlení, případně o tom, kam lze umístit poutače s reklamou. Díky tomu by Ústí získalo pro obyvatele či návštěvníky přívětivější tvář.

Vytvoření kanceláře s sebou přinese i nutnost reorganizace magistrátních odborů, právní analýzy, personální požadavky a další. Například městský architekt, který zároveň bude jejím šéfem, vzejde z výběrového řízení. „Je jasné, že špičkové odborníky za tabulkové platy neseženeme. Můžeme je ale najmout formou zadání veřejných zakázek, tomu se nevyhneme,“ upozornil Hrouda.

Otázkou pro soukromé investory zůstává, do jaké míry bude kancelář zasahovat do přípravy jejich projektů. Například architekt Josef Ruml, který pro společnost Dobrovský projektuje Rezidenci Hrnčířská v místě dnešního baru u kruhové křižovatky Na Předmostí, nevnímá kancelář jako špatný nápad. „Na druhou stranu by tvůrci koncepce kanceláře měli pamatovat na to, že lidský faktor dokáže napáchat obrovské škody,“ poznamenal Ruml.

Opoziční zastupitel Lukáš Blažej (ČPS/PRO! Ústí) upozornil, že město nemůže přikazovat soukromým investorům, jakou například použít barvu fasády a podobně. „Pokud by Ústí chtělo ovlivnit soukromé stavby, musí vypracovat regulační plán nebo připravit novou obecně závaznou vyhlášku,“ dodal.