Nový kruhový objezd měl vyřešit komplikace, jež tu nastaly sesuvem svahu u místní kapličky. Sesuv znemožnil automobilům projíždění z Ústí do Litoměřic a zpět populární zkratkou, zvanou „Přes kopečky.“ K tomu se přidaly ještě potíže s podzemními dutinami a tak se příprava rekonstrukce protáhla o tři roky.

Po celou dobu řidiči nerespektovali zákaz vjezdu na zavřenou silnici, což se podepsalo na komunikacích a majetku v obci. Stavba kruhového objezdu stála zhruba 50,5 milionu korun. Investorem křižovatky byl Ústecký kraj. Technické řešení si vyžádalo budování zárubních zdí v okolí kapličky a podél soukromých pozemků. Přemístění kapličky zamítli památkáři a jiné vedení komunikace se nepodařilo nalézt.