Právě v listopadu roku 2010 uspořádal zubrnický skanzen první ročník tradičních vepřových hodů. Novou akci si tehdy nenechaly ujít tisíce návštěvníků. 

Řezník například ukázal, jak se ze dvou půlek vepře připravují nejrůznější vepřové pochoutky. Plnily a špejlovaly se jaternice, připravovaly tlačenky, škvařilo sádlo a vařil zabijačkový guláš, ovar a další pochoutky. Skanzen nabízel i další program včetně jízdy historickým vláčkem.