Nenechme si uniknout pravou radost a krásu vánočních svátků. V čem spočívají, říká papež František:

„… betlém a stromek se dotýkají všech srdcí, také lidí, kteří nevěří. Promlouvají totiž o bratrství, niternosti a přátelství. Vybízejí člověka naší doby, aby opětovně objevil krásu prostoty, sdílení a solidarity. Zvou k jednotě, svornosti a míru. Vyzývají, abychom ve svém osobním a společenském životě udělali místo Bohu, který nepřichází namyšleně a nevnucuje nám svou moc, ale naopak nám v křehké postavě Dítěte nabízí svou lásku. Jesličky a stromek nám tedy přinášejí poselství světla, naděje a lásky."

Ježíš o sobě prohlásí: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života" (Jan 8,12). Následujme Jej, pravé světlo, abychom se neztratili a abychom toto světlo a vřelost odráželi na ty lidi, kteří procházejí chvílemi nesnází a vnitřní temnoty."

Ano, abychom neztratili smysl svého života, neztratili směr jak a proč žít, držme se toho světla, které o Vánocích přišlo na svět v Ježíši Kristu. Je to radostná zpráva pro každého. Bůh Tě má rád i tebe, ať jsi kdokoliv a jakýkoliv. Nechme se potěšit touto dobrou zprávou, najděme si chvíli, abychom o ní mohli v klidu přemýšlet. Věřím, že každý najdeme Vánoce tam, kde je jedině můžeme najít: ve svém srdci, a to zadarmo.

arciděkan Miroslav Šimáček