Co je advent pro každého člověka a především pro křesťana?

Je to doba, ve které by se měl křesťan připravovat na dobu vánoční, která má být připomínkou a znovuprožitím Kristova narození v Betlémě.

Máme po druhé adventní neděli a je po mikulášské nadílce na faře. Nadílka pro děti vyvolala mimořádný zájem. Jaké další akce připravujete?

V neděli 11.12. v kostele Nanebevzetí Panny Marie se koná v 18.00 hodin adventní koncert In concerto a od 15.12. jako každoročně vystavíme v kostele betlémy. Na zahájení výstavy v 16 hod. zazpívá Ústecký dětský sbor pod vedením dr. Zemanové. V neděli 18.12. se v kostele v 18 hodin koná Advent se souborem Musica Bohemica. V pondělí 19.12. v 18 hodin zazní v kostele sv. Floriána v Krásném Březně Rybova Česká mše vánoční. Na Štědrý den v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích zazpívají vánoční koledy manželé Moozovi. A na silvestra v 16 hodin v ústeckém kostele bude mše svatá.

Co bude na Štědrý den?

V kostele je Půlnoční mše už v 16 hod. pro rodiny s dětmi a ve 23 hodin půlnoční, kam zpravidla přicházejí v hojném počtu především mladí lidé, aby oslavili Vánoce. Dá se říci, že přicházejí, aby nalezli jádro vánočních svátků. Komerční sféra začala s Vánocemi a jejich materiální stránkou už v listopadu. Vidím to na Kostelním náměstí. Zdá se mi, že na vlastní Vánoce jsou pak už lidé unaveni. Hlavní vánoční radost bývala vždy na Štědrý večer, kdy se rodina sešla kolem rozsvíceného vánočního stromku, lidé poseděli u štědrovečerního stolu, obdarovali se a pak šli na půlnoční. Takové chvíle obohacují duši člověka.

Jaké je vánoční poselství?

Je úžasné a jeho zvěst až neuvěřitelná, protože právě Vánoce nám zvěstují, že Bůh tak miluje člověka, že přišel kvůli němu na tuto zem. Žádný člověk není sám, je Bohem milován.

Hodně je teď frekventován pojem národa, například v Maďarsku i v Polsku. Máme slyšet na pojem „národní stát"?

Papež František vícekrát zdůraznil potřebu posílit suverenitu národních států, aby globální síly, zejména ekonomické, jako jsou banky a nadnárodní globální hráči oligarchové, byly pod politickou kontrolou. Občané volili přece politiky, nikoliv bankéře. Domnívám se, že politici suverénních národních států by měli společnost chránit před zneužitím mocných globálních sil.

Arnošt Herman