Od začátku října v provozu opravené zastávky Tisá, dětský domov, ve směru do Petrovic, a Tisá, rozc. Sněžník 5. 0, ve směru do Ústí nad Labem.

Některé zastávky se drobně posunuly. Zastávka Tisá, rozc. Sněžník 5. 0 je zhruba o 50 metrů níže. Autobusových zastávek v opačném směru jízdy se stavební práce nedotkly. Zastávky Tisá, dětský domov, ve směru do Ústí nad Labem, zůstávají nadále v provozu beze změn.