Zařízení má akumulační objem 1300 m3, voda je čerpána z úpravny Bedřichov. Vodojem slouží k zásobení obyvatel vodou a zajištění technologické vody pro potřeby Úpravny vod Bedřichov a plnění VDJ Bedřichov – horní. Vodojem byl postaven v roce 1988. Předmětem stavební rekonstrukce je oprava fasády, sanace betonových konstrukcí, výměna větrání či oprava střechy. Rovněž budou doplněny zámečnické konstrukce a objekt čeká kompletní vymalování. V technologii bude provedeno nové vystrojení akumulačních nádrží a v levé manipulační komoře bude kompletně nové. V pravé manipulační komoře bude provedena výměna přívodního potrubí před čerpadly a doplněna podpěry. Nádrže vodojemu budou dosypané zeminou, výměna čeká oplocení.

close Bedřichovský vodojem čeká výměna technologií info Zdroj: SVS zoom_in Na rekonstrukce kanalizační sítě je letos určeno více než půl miliardy korun. Investice jsou určeny na šedesát akcí ve všech deseti okresech, kde SVS působí.

Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost (SVS). Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště letos v dubnu. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 4. listopadu 2023. Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 10 staveb v celkovém objemu 74,4 mil. korun bez DPH.