Z dvou set milionů na půl miliardy poskočily odhady nákladů rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem. V této souvislosti se začaly na veřejnosti ozývat hlasy, zda by nebylo levnější starý most zlikvidovat a místo něj vybudovat nový. S tím ale nesouhlasí historici ani architekti. Poukazují na kulturní hodnotu technické památky a místa, kudy kráčely dějiny města. Proto navrhují „Benešák“ zachovat a případně z něho udělat pěší a cyklistickou zónu.

Například Ústečan Bohuslav Hrdlička má celkem jasno. „Proč ho jednoduše nestrhnou a nepostaví most, který ponese stejný název, ale bude o milion procent pevnější a bezpečnější? Vždyť tohle už není možné. Tohle je opravdu tak trapné a ubohé, až to hezké není,“ kritizoval na Facebooku.

Podle krajského radního Ladislava Drlého, který má tuto investici na starosti, o novém mostu uvažovali. Přišel by prý na stejné peníze. „Nicméně postavit nový most na místě stávajícího by bylo problémové a navíc ten oblouk k městu neoddělitelně patří,“ poznamenal krajský radní.

Uvažování o novém mostu komplikují místní podmínky, například vyústění v záplavové zóně, takže by most musel vyrůst v jiné lokalitě a s jinými parametry. Kraj, který je vlastníkem stavby, by musel zpracovat dopravní studii, na jejím základě pak provést změnu územního plánu a pak teprve se starat o to, jak bude nový most vypadat a kolik bude stát. „Je to zdlouhavý proces a stav mostu nám nedává příliš času. Také už byl navržen k zápisu jako technická památka. Ač to nevyšlo, asi bychom se k němu měli chovat s úctou,“ pokračoval radní Drlý.

Rekonstrukci mostu, který už je v havarijním stavu, prodraží nutnost postavit poměrně širokou provizorní lávku přes Labe. Ta bude kromě pěších a cyklistů sloužit i k přemostění inženýrských sítí vedených po mostovce. Během rekonstrukce bude potřeba nadzdvihnout ocelovou nýtovanou konstrukci a vyměnit mostovku, sanovat střekovský pilíř a zcela nahradit pilíř na ústecké straně.

„Dodatková sonda ukázala, že jsou pilíře v mnohem horším stavu, než ukázalo první sondování. Pravidelně ho necháváme posoudit statiky. Naposledy před pár týdny. Most je ve stavu s označením 6, to znamená, že ještě chvíli vydrží, než spadne do stavu 7, kdy už ho nebudeme moci požívat,“ doplnil krajský radní Drlý.

Pokud by se ukázalo, že by bylo výhodnější postavit nový most, tak ústecký historik a zastupitel Martin Krsek navrhuje, aby ten starý zůstal zachován pro pěší a cyklisty. „Nemá sice památkovou ochranu, ale myslím, že mu nebyla udělena spíše z praktických důvodů. Ve své době byl technickým unikátem s největším obloukem v republice. Zanechal velkou stopu v historii města, i kvůli masakru Němců v létě 1945,“ připomněl Krsek.

Stejně tak ústecký architekt a též zastupitel Jan Hrouda soudí, že by Benešův most mohl sloužit jako pěší a cyklo zóna. „Škoda, že kraj s rekonstrukcí v minulosti otálel a odsouval ji. Nejzazší možnost by byla stavba repliky, ale to je myslím zbytečné. Hodnota mostu je z historického hlediska nenahraditelná,“ dodal.