„Billboard upozorňuje na manipulaci dějinami na budově ústeckého Krajského národního výboru od místního autora Miroslava Houry z 80. let 20. století,“ napsal Michal Koleček, kurátor výstavy Mo(nu)mentální topografie.

Dílo Mozaika vytvořil Jiří Bartoš. „Doplnil příběh „Mozaiky“ o tehdy i dnes zamlčované události, které osudově ovlivnily naši minulost i přítomnost.

Plot klíšského kampusu Univerzity J. E. Purkyně. Projekt Fakulty umění a designu Mo(nu)mentální topografie ke 25. výročí vzniku umělecké školy - součásti UJEP.

V Barošově pojetí vstupují do Hourova díla témata odsunu místních obyvatel, spontánní vítání jednotek wehrmachtu do Sudet v roce 1938, násilí a bezpráví v pekle koncentračních táborů pro nepřátele totalitního režimu v uranových dolech v Jáchymově 50. let i bezmoc a vztek protestujících proti obsazení Československa sovětskou armádou v roce 1968.