Zbytky potravin, rostlinné části tráva, větve, listí je zbytečné odvážet na obyčejnou skládku. Dají se vytřídit a dále využít.

Městům a obcím to ukládají nové předpisy ministerstva životního prostředí. Podle vládou schváleného plánu odpadového hospodářství je prioritou snížení maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky v roce 2020 na 35 procent oproti množství z roku 1995.

„Město má systém nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou. Zajištěna jsou místa pro oddělené shromažďování biologicky rozložitelných odpadů na dvou sběrných dvorech, a navíc probíhá svoz zeleně dvakrát ročně," informovala mluvčí magistrátu Romana Macová.

Využívají vaky

„V Ústí nad Labem a v některých dalších místech mají občané možnost ukládat biologický odpad do velkých vaků, které pak svážíme do naší kompostárny. Končí tam i posečená tráva, zbytky ze zeleně a další bioodpad. Vyrábíme tak stovky tun velmi kvalitního kompostu Agriflor, o který je velký zájem mezi občany i firmami. My ho používáme při údržbě zelených ploch. Zvýšenou poptávku po takzvaných hnědých kontejnerech jsme zatím nezaznamenali, je to spojeno i s finanční stránkou věci," vysvětlil Zbyněk Matys, jednatel AVE Ústí nad Labem.

Hnědé kontejnery rozmístily například magistráty v Liberci a Děčíně u občanů, kteří mají u domků zahrádky, aby do nich mohli ukládat bioodpad.

„My hnědý kontejner na zahrádce máme a je to dobrá věc. Rozloží se v něm zbytky z kuchyně i tráva, není to cítit a je z toho normální hlína," podělil se o zkušenost Josef Suk z Děčína.

Domácí kompost

Likvidaci biologického odpadu řeší i ve Velkém Březně.

„U nás takové problémy nejsou, protože většina občanů, kteří bydlí v rodinných domcích, má na zahrádce domácí kompost, kde většina tohoto odpadu končí. Přesto ve spolupráci s firmou AVE zajišťujeme distribuci a svoz velkoobjemových vaků na odpad ze zeleně jde hlavně o trávu a listí. Mezi lidmi je o tuto službu poměrně velký zájem. Firma AVE nám nabídla i další návrhy, ale ty ještě musíme projednat," uvedl starosta Velkého Března Michal Kulhánek (ODS).

Sběrný dvůr

Rozmístění biokontejnerů v ulicích zatím není v Ústí nad Labem aktuální. V době mimo svoz odpadů ve vacích mají občané možnost odvézt ho zdarma do sběrného dvora ve Všebořicích.

Otevřen je denně. V pondělí až pátek od 7.30 do 17.30. Od loňského prosince byl jeho víkendový provoz kromě soboty (8.00 16.00) rozšířen i na neděli, kdy je otevřeno od 8.00 do 12.00.