„Strážný domeček byl postavený v roce 1827 jako obydlí pro hlídače rakouského pomníku Colloredo Mansfelda. Bydlel zde válečný veterán Josef Beran, který bitvou u Chlumce skutečně prošel. Domek k tomuto účelu sloužil v podstatě do konce doby Rakouska-Uherska. Bydleli tu pravidelně váleční veteráni, kteří lidem vyprávěli o bitvě, uklízeli pomníky a prodávali suvenýry. S příchodem první republiky se to změnilo, bydlel tu dělník z chemičky,“ popisoval Jiří Bureš.

Bitva u Chlumce a vesnice Přestanov proběhla v severních Čechách ve dnech 29. a 30. srpna 1813. Asi 32 000 Francouzů pod velením Dominiqua Vandamma zaútočilo na armádu asi 50 až 60 000 Rakušanů, Rusů a Prusů pod velením Alexandra Ostermanna-Tolstého
U Chlumce neselhali jen sedláci. Napoleonovi prohra zabránila vpadnout do Čech

Ke svému koníčku se dostal v roce 1990. „Tehdy jsem se vrátil z vojny a krátkou dobu pracoval v ústeckém muzeu. Od toho roku jsme společně s dalšími přáteli začali připravovat důstojné připomenutí bitvy. Kontakty na muzeum jsme mohli využít, když jsme potřebovali vyrobit nějaké dobové výstrojní součástky. Třeba jsme podle originálu šavle vytvořili repliky, také polní láhve, rakouské důstojnické čáky, torny a další,“ zmínil začátky.

Rekonstrukce bitvy u Chlumce 1813

Letos vzpomínkové akce věnované bitvě u Chlumce a Přestanova začaly od středy 6. září a pokračují až do soboty 9. září 2023. Hlavní program začíná v 11 hodin dopoledne v lokalitě Chlumec – Pod Horkou.

Časem ale zjistili, že výstrojní součástky dochované v ústeckém muzeu vlastně nejsou originály z bitvy u Chlumce, ale o to zajímavější kopie z roku 1913, kdy si tehdejší obyvatelé Ústí a okolních vesnic připomínali sté výročí. Uniformy, francouzská a rakouská, vytvořené pro rekonstrukci bitvy začátkem 90. let podle nepřesných dobových replik lze vidět právě v bývalém strážním domečku ve Varvažově. „Obec Telnice se totiž rozhodla, že domeček je vlastně docela důležitou a zajímavou památkou v souvislosti s bojištěm i pomníky. Zastupitelstvo nám ho svěřilo, abychom tady vybudovali malé muzeum. Za to jim patří dík,“ pokračoval regionální historik vojenství.

Klub se rozhodl, že tu vybuduje muzeum vzpomínek nikoli na bitvu samotnou. „Protože tyhle informace jsou vlastně všude kolem, dostupné na internetu a tak dále. Věnujeme se historii pořádání rekonstrukcí a vzpomínkových slavností. V jedné ze dvou místností najdeme dokonce počátky plukovní kapely 36. pěšího pluku. Kapelníkem byl Karel Matějka. „Rozepisoval noty, vyhledával skladby z té doby. Pracoval jako konzervátor ústeckého muzea. Kapelní uniformy jsme vlastně měli nafocené z vídeňského válečného archivu nebo z arzenálu, což je vojenské muzeum ve Vídni dokumentující historii rakouské armády,“ zmínil Jiří Bureš.

Od volantu k mladíkům a agresivním jedincům v nemocnici. Takové problémy způsobují opilci, které řeší lékaři i strážníci v Ústí nad Labem.
Strážníci i lékaři se v Ústí potýkají s agresivními opilci, muž měl 6,8 promile

Vzpomínková akce se v 90. letech nakonec podařila. „Tehdy jsme ještě bitvu nepořádali. To až později. Nakonec se z toho stala tradice. Největší se podařilo uspořádat v roce 2013, tedy při dvoustém výročí střetu. Letos kromě 210. výročí vítězství koaličních armád tady u Chlumce slavíme i 30. výročí novodobých rekonstrukcí a památkových akcí. I proto nyní budujeme malé muzeum, které toto období mapuje,“ dodal Jiří Bureš, který kromě vojenské historie ještě pomáhá opravovat boží muka, angažuje se v okrašlovacím spolku Telnice, pořádá soutěže modelářů a sám modely staví.

Viděli jste? Gripeny nad Ústím! Nebe plné letadel přilákalo tisíce lidí

Zdroj: Deník/Vladimír Mayer