Umírněná prevence nezabírá. Není možné jen dále přihlížet, jak se platící většina stává posměchem neplatící menšiny. To jsou slova náměstka primátora Pavla Bočka (TOP 09), který se rozhodl, že z titulu své funkce v představenstvu dopravního podniku (DPMUL) toto opatření navrhne  na nejbližším zasedání představenstva.

Co bylo důvodem vašeho rozhodnutí?
Revizor je pouze pisatelem blokových pokut, které, až na malé výjimky, prakticky nikdo neplatí. Tato agenda čítá v průměru 25 tisíc pokut ročně, ve výši zhruba 25 milionů korun má zpětnou návratnost zhruba 25 procent, zbylá část je prý za současné legislativy prakticky nevymahatelná a naopak pouze stojí  další peníze. Například za poštovné, právní zastoupení a soudy, avšak bez patřičného efektu.  Dle mého názoru to opravdu pomůže změnit jen jediné, nástup předními dveřmi na všech linkách MHD.

Peníze vám to vymoci nepomůže, nebo snad ano?
Jsem si vědom nevole části cestujících i toho, že to není stoprocentní řešení, ale takové neexistuje a existovat nebude. Jsem přesvědčen, že to i tak bude krok k lepšímu a platící většina to nakonec ocení. Není přeci možné dál přehlížet, že mnozí se již bojí využívat městskou hromadnou dopravu, neboť to není jen v notorickém neplacení jízdného a výsměchu platícím, ale také ve stále se množícím násilí a příšerné hygieně, se kterou se ve vozech setkáváme. Vím, o čem mluvím, neboť MHD často využívám.

Ale co si pamatuji, měl se kromě nákupu nových vozů změnit i systém odbavení, to už s ním nepočítáte?
Dospěl jsem k přesvědčení, že ani systém nového elektronického odbavení nic nevyřeší, budou to jen další náklady na pořízení rádoby nové technologie, ale návratnost vidím v nedohlednu.

No a jakou tedy máte alternativu, jak toho dosáhnete?
Jelikož další finančně náročné pokusy jsou v této době pro město nepřijatelné, za řešení považuji tvrdší prevenci a ta spočívá v tom, že permanentní neplatiči a stejné problémové osoby nebudou do vozidel městské hromadné dopravy vpuštěni. Můžeme toho dosáhnout zkvalitněním a posílením personálního složení přepravní kontroly a změnou systému jejich odměňování.