Milan Bílek uvedl, že žena cestou z práce zakoupila v prodejně Inpeko na Masarykově ulici půl bochníku chleba k večeři. „Když odkrojila první krajíc,  uviděla ve střídce něco, co připomínalo žmolek. Chtěla ho vydloubnout, ale to nešlo. Poté se nám nedařilo ho ani vytáhnout, tak jsme chléb nařízli  svrchu podélně. Uviděli jsme ve střídce něco zakrouceného, připomínalo to pečené maso. Bylo to silnější a dlouhé, vypadalo to jako potkaní ocas," popsal nepříjemný nález Ústečan.

„Byl to pro nás obrovský šok. Druhý den jsem odnesl chléb na hygienu, aby se podívali, co lze zakoupit v ústeckých prodejnách s pečivem. Nejprve si mě přehazovali jako horký brambor. Poté ode mě pečivo převzala sekretářka, že celou záležitost předají na Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) v Ústí nad Labem s tím, že mě do třiceti dnů vyrozumí, jak šetření dopadlo," doplnil Milan Bílek.

Ředitelka ústecké pobočky SZPI Jana Balachová potvrdila, že se inspekce případem opravdu zabývá. „Podnět jsme obdrželi a v současné době probíhá šetření u výrobce. S ohledem na charakter cizího předmětu jsme vyloučili, že by se jednalo o ocas hlodavce nebo jiného živočicha. Jedná se o blíže nezjištěný typ provazu," doplnila .

„V každém případě nemá v potravině ani tento druh cizího předmětu co dělat. Výrobci můžeme uložit termínovaná opatření k odstranění zjištěných nedostatků, případně při zjištění závažných nedostatků uložit pokutu ve správním řízení," dodala Balachová.

Marketingový ředitel společnosti Inpeko Pavel Müller řekl, že se jedná o těsnící šňůru, kterou používají pekaři na výrobních strojích.

„Chléb jsme obdrželi od inspektorů státní zemědělské a potravinářské inspekce k nahlédnutí, když přišli k nám do pekárny stížnost řešit. Mohu říci, že se jedná o těsnící šňůrku, používanou v pekárnách na strojích výroby, a která se dostala do těsta. Samozřejmě tam nemá co dělat. Teď řešíme, jak se mohla do těsta dostat. Při samotné výrobě je to téměř vyloučené, ale nebudu spekulovat. Provedeme celkovou kontrolu provozů pekárny, a také se v řízení vyjádříme k celé záležitosti ústeckému inspektorátu SZPI," uvedl marketingový ředitel.

Pokud bude Bílek chtít, chléb mu Inpeko nahradí. „Samozřejmě, když zákazník uplatní reklamaci, tak mu dáme náhradu," doplnil Pavel Müller.

Tím, že se jedná o potravinu tepelně zpracovanou, nepředpokládají inspektoři státní zemědělské a potravinářské inspekce, že by zákazníkovi v případě náhodné konzumace hrozilo akutní zdravotní nebezpečí.