To platí i pro Ústí nad Labem. V tamním farním kostele Nanebevzetí Panny Marie připravil ústecký kaplan Václav Novák mobilní telefon k vysílání pobožnosti křížové cesty pod vedením arciděkana Miroslava Šimáčka. „Máme bohužel omezené technické možnosti, ale chceme věřícím poskytnout duchovní služby alespoň tímto způsobem,“ vysvětlil páter Šimáček. Velkopáteční pobožnost začínala ve tři hodiny odpoledne, o dvě hodiny později na ni navazovala takzvaná Památka umučení Páně.