Radní souhlasili s využitím těchto financí na údržbu a opravu místních komunikací, konkrétně na velkoplošnou opravu vozovky v ulici Masarykova v úseku Sadová – Šaldova z důvodu připravované změny organizace dopravy v dané lokalitě.

Rozhodnutí musí ale schválit ještě zastupitelstvo.