„Získaly na 22 tisíc hlasů. Zvítězila lípa z Lipky u Horního Bradla, která dostala více než 55 tisíc hlasů. Dub z jihočeských Borovan s téměř 16 tisíci hlasy byl třetí," informovala Adéla Mráčková, mluvčí soutěže.

PODĚKOVÁNÍ VŠEM

„Samozřejmě děkuji všem, kteří se zapojili do soutěže. Bylo vás opravdu hodně a těší mě, že se občané, školy i organizace spojili. Máme obrovskou radost ze druhého místa a na naše břestovce budeme pyšní," ocenila primátorka Věra Nechybová.

Břestovce přitom podle neoficiálního pořadí průběžně zveřejňovaného na webu stromroku.cz dlouho vedly. Ale v posledních dnech řada měst odevzdávala hlasovací archy a také vysloužilé mobily, kterými bylo možné hlasovat, a tak se pořadí změnilo.

„My jsme posílali hlasovací archy a mobily několikrát a krátce před uzávěrkou jsme odeslali poslední balík plný mobilů a hlasovacích archů. Bylo to asi 150 mobilů a posledních 700 hlasů. Lidé moc pomáhali. Zapojily se hlavně školy a školky, hlasování probíhalo i na koupalištích. Stačilo to na krásné druhé místo," uvedla mluvčí města Romana Macová.

SADY ZDOBÍ 130 LET

Břestovce rostou ve Smetanových sadech dva. Jsou charakteristické svými pokroucenými větvemi, které klesají až k zemi, a pak se zase zvedají a vytvářejí košatá podloubí oblíbená v létě i v zimě.

Vysazeny byly v době vzniku parku kolem roku 1886, podle dobových fotografií byly sázeny již vzrostlé ve věku 10 až 15 let. V roce 2006 byly vyhlášeny za památné stromy.

Ve finále ankety Strom roku bylo dvanáct různých stromů. Anketa je charitativní projekt, a proto bylo hlasování zpoplatněné.

„Finálové stromy bylo možné podpořit zasláním dárcovských DMS nebo koupí hlasovacích archů. Letošní výtěžek je vyšší než 175 tisíc korun a rozdělí se mezi dvanáct finalistů podle toho, kolik se pro každý strom podařilo nasbírat. Navrhovatelé pak finance použijí k péči o stromy, úpravě jejich okolí nebo výsadbě nových stromů," vysvětlila koordinátorka ankety Andrea Krůpová z Nadace Partnerství.