Co je prozatím největším úskalím letošní povodně, a co naopak funguje nejlépe?
Každá povodeň je krizová situace a tragédie pro občany, kteří opakovaně přicházejí o svůj majetek. Z tohoto hlediska je ta letošní nepříjemná svým rozsahem, který se blíží povodním z roku 2002. Nepříjemné je také čekání, až se do kraje ta největší voda dostane. Nepříjemné je také to, že dlouho připravovaná a stavěná protipovodňová opatření nestačí na takové množství vody. Doufali jsme, že snížení odtoku z Vltavské kaskády pomůže zachránit Střekov, ale bohužel k němu došlo pozdě. Máme trochu štěstí v neštěstí, že jsme na povodně zvyklí, protože starostové, krizové štáby i záchranný systém dobře fungují a všichni vědí, co mají dělat.

Kolik má kraj lidí v terénu?
Možná se to zdá neuvěřitelné, ale krizové řízení Ústeckého kraje tvoří tři lidé, kteří téměř nespí, komunikují se složkami IZS, koordinují situaci, starají se o humanitární pomoc. Kromě toho samozřejmě zasedá pravidelně dvakrát denně krizový štáb, který čítá cca 30 lidí a kde se scházejí odborníci i starostové.

Jaké odhadujete škody?
Vzhledem k rozsahu povodně se škody budou blížit těm z roku 2002.

Požádal jste o pomoc vojsko. Kolik vojáků máte přislíbeno?
V tuto chvíli je pro náš kraj připraveno 200 vojáků z Liberce a 300 z Pardubic. V případě potřeby můžeme ještě požádat o posily. Předpokládám, že najíždět začnou v pátek.

Řada starostů říká, že se na vás obrátí s prosbou o uvolnění vojáků do jejich lokality. Už existuje nějaký seznam?
Starostové řeší žádosti o nasazení přímo s krizovým řízením. Primátoři Ústí a Děčína dávají dohromady své požadavky a předávají je vojenskému velitelství.

Už víte, kolik peněz vyčleníte z krajského rozpočtu na škody způsobené povodní?
Kraj hradí především prvotní náklady spojené s humanitární pomocí a odvozem povodňového odpadu. Na to jsme z rezervy uvolnili prozatím 20 milionů. Další otázkou jsou škody na majetku kraje, tedy především na silnicích. Vyčíslíme je, až voda opadne. Určitě budeme čerpat státní pomoc na obnovu území, ale při spoluúčasti 50% nás opravy mohou stát další stovky milionů. Proto věřím, že toto procento vláda přehodnotí a kraje dostanou 80% jako obce.

Nad Ústeckým krajem „visí" pokuta za chybné čerpání dotací z ROP Severozápad. Požádáte kvůli povodni ministerstvo financí, potažmo Brusel, o odložení pokuty?
Korekce určená Evropskou komisí byla vyměřena České republice, proto se domníváme, že by ji neměly platit kraje. Obzvlášť v této situaci věřím v domluvu s ministerstvy. Čerpání evropských dotací může naopak výrazně pomoci při obnově území.

Jste necelý rok ve funkci hejtmana. Radil jste se s bývalým hejtmanem Jiřím Šulcem, co všechno bylo potřeba udělat při povodních 2002, a kde byly největší slabiny, aby se neopakovaly?
Krizový štáb Ústeckého kraje je naprosto profesionální uskupení, kde každý ví, co má dělat. Složky integrovaného záchranného systému mají s povodněmi zkušenosti.