Součástí zakázky je zřízení dopravně zklidněné zóny Tempo 30 a navýšení počtu parkovacích míst. Celé území bude nově navrženo jako Zóna 30 s předností zprava a na základě toho zde přibydou bezpečnostní prvky pro snížení jízdní rychlosti.

Návrh je kompletně řešen jako bezbariérový dle projektové dokumentace zpracované firmou Petr Urban – projektová kancelář. Stavba bude provedena ve čtyřech etapách do konce letošního září.