Úředníci jim prý řekli, že přišly pozdě. Dana Matoušková, jedna ze tří žadatelek, přemýšlí, jak je to možné.

„Měla jsem pořadové číslo 27. Když jsem se ptala, proč na mne peníze nevyšly, řekli mně i sousedkám, že přišlo plno žádostí poštou. To nás prý odsunulo v pořadí dozadu. Ale když jsem tam volala, říkali nám, že se musíme dostavit osobně," zlobí se Dana Matoušková.

Stejně rozladěná je i Alena Kholová. „Mrzí mě, že tak sousedky dopadly, protože já jsem jim poradila, aby si pořídily tepelná čerpadla a požádaly o dotaci od Ústeckého kraje. Žádost podaly přesně podle vyhlášených podmínek," líčí nemile překvapená Alena Kholová.

POŘADOVÁ ČÍSLA

Stejně dopadla i Anna Malá, která říká, že měla číslo 21, a spolumajitelky domu Anna Stuchlíková a Zdena Vančurová. Ty prý dokonce podávaly žádost v první desítce lidí, kteří prvního dne přijímání dorazili na krajský úřad.

„Já si myslím, že úředníci přidělovali přednostně dotaci žadatelům, kteří si je nechali profesionálně připravit a které kurýři donesli po padesáti kusech najednou," říká Alena Kholová z Dubic.

Krajská mluvčí Lucie Dosedělová informovala, že dotační peníze v programu zmizely rychle. Za pouhých 52 hodin zájemci vyčerpali celkem 21 milionů korun z druhé výzvy kotlíkových dotací v Ústeckém kraji. Celkem dorazilo 451 žádostí.

„Upozorňuji, že jsme nepřidělovali žádná pořadová čísla, podle kterých by mohly vaše čtenářky určit pořadí. Podle naší evidence první dvě žadatelky, tedy Anna Malá a Dana Matoušková, podaly žádost v době, kdy už dotace předchozí žadatelé vyčerpali. Poslední dvě jména v naší evidenci vůbec nejsou," uvedla Dosedělová.

DALŠÍ VÝZVA BUDE NA PODZIM

Čísla, o nichž ženy hovoří, jsou v podstatě čísla jednací, které úředníci vydávají na každý dokument zaevidovaný podatelnou. Představují číselnou řadu od začátku roku. Skládají se z trojčíslí a dalších dvou čísel. „Takže to není žádný pořadník pro kotlíkovou dotaci," upřesnila Dosedělová.

Příjem žádostí začal v pondělí 3. dubna. Ve středu ve 12 hodin už byla celá částka vyčerpána. Krajský úřad původně plánoval, že bude žádosti přijímat až do 30. června. V minulých letech úřady vyplatily za výměnu kotlů celkem 210 milionů korun.

„Na podzim by měla být vyhlášena další výzva ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí, kde bude možné žádat opět o dotace na všechny typy zdrojů tepla. Celkem by mělo být k dispozici zhruba 162 milionů korun," dodala Lucie Dosedělová.