Nové využití komplexu na Severní Terase má o něco jasnější obrysy. Město by tu rádo vidělo například byty pro seniory. Zatím si nechalo vypracovat studii architektem Viktorem Tučkem. Dokument je už hotový.

Jak šel čas s areálem
Někdejší Krajskou politickou školu na Severní Terase postavili kolem roku 1980. Po revoluci objekt využívala Univerzita J. E. Purkyně. Ta se ale v souvislosti s dostavbou univerzitního kampusu na Klíši areálu ráda zbavila. Budovu koupilo v roce 2019 město za 61 milionů korun. Kraj ji nedávno využil nejprve pro zřízení vakcinačního centra, později pro odbavování ukrajinských uprchlíků.

Architekt počítá i se zachováním gastroprovozu v bývalé menze nebo s dalším využíváním konferenčního sálu. „Citlivá rekonstrukce se snaží navázat na funkcionalisticky koncipovanou architekturu a obohatit ji současnými výrazovými prostředky,“ popisuje studii mluvčí ústeckého magistrátu Romana Macová. Podle dřívějších odhadů by samotná rekonstrukce měla vyjít na částku kolem sta milionů korun.

Náměstek primátora Tomáš Vlach (ANO 2011) už dříve vylíčil, že stavba by po dílčích přestavbách mohla nabídnout 167 bytů. „Byly by k dispozici různým lidem, kteří v Ústí hledají bydlení. Matky s dětmi, senioři. Na Severní Terase je balík žádostí těch, co by o tuto formu ubytování měli zájem,“ poznamenal Vlach.

Aby se objekt vyhnul velkým provozním nákladům, rekonstrukce bude muset být důsledná. Stavebně technické řešení totiž odpovídá možnostem normalizace, kdy dům vznikl. „Obálka budovy už nevyhovuje současným normám. Vnitřní instalace jsou dožilé a neodpovídají současným standardům,“ přiblížil architekt Tuček.

Bude tak nutné vyměnit většinu domovních instalací a zateplení obvodového pláště včetně oken i skladeb některých střech. Nedílnou součástí revitalizace by měla být zeleň. A to jak ve formě krajinářských úprav v areálu, tak ve formě ozeleněných střech. Studie s dokončením stavby počítá v roce 2025. „Lhůta realizace bude záležet na tom, zda bude probíhat současně rekonstrukce všech objektů nebo na případném rozložení na dílčí etapy,“ poznamenal architekt.

Postupná oprava je při nynějších cenách stavebních prací a ekonomické krizi reálnější. „Koneckonců, proč uvažovat tak, že to opravíme najednou. Lze to dělat dílčím způsobem, postupně,“ vyjádřil se už dříve ředitel Domu dětí a mládeže Jan Eichler. Podle ústecké poslankyně Evy Fialové (ANO 2011) by šlo na přestavbu získat dotace. „Informovala jsem se na ministerstvech pro místní rozvoj, školství nebo sociálních věcí. Díky tomu, že ta budova má velké možnosti využití, lze dotace i kombinovat,“ uvedla dříve Fialová. Zhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci bude schvalovat ústecké zastupitelstvo.