Pokud zákazníci chtějí využít tuto nabídku, musí se před samotným nákupem časových nepřenosných jízdenek v automatech dostavit nejdříve na Zákaznické centrum v Revoluční ulici. Zde jim bude za 20 korun vystaví čip.

Čip bude důležitý pro nákup časových nepřenosných kupónů v automatech. Bez něj nebude možné si je zakoupit. Čip bude spárovaný s číslem průkazky a platný po celou dobu její platnosti.

Studentům UJEP bude v případě zájmu na Zákaznickém centru spárována s průkazkou DPmÚL studentská karta UJEP. Nebudou si tedy muset zakoupit čip. Ostatní studenti si musejí pro možnost nákupu kupónů v automatech čip koupit a vždy na příslušné studijní období přinést na Zákaznické centrum potvrzení o studiu k prodloužení nároku na zlevněné studentské jízdné.

Tři nové moderní automaty jsou umístěny v zastávkách Mírové náměstí (u Barborky), Masarykova nemocnice a Hraničář (v ul. Masarykova). Platba za kupóny je možná pouze kartou, a to kontaktní či bezkontaktní.

V ostatních modernizovaných automatech, které jsou umístěny u zastávky Divadlo, Poliklinika, Mírové náměstí (OC Sever), OD Květ, Dukelských hrdinů a Revoluční jsou k dispozici jízdenky pro jednotlivou jízdu a časové nepřenosné kupóny v omezené nabídce do hodnoty 499 Kč. Časově nepřenosné kupóny je možné zakoupit také pouze za použití čipu.

Platby v těchto automatech je možné provést hotově nebo bezkontaktní kartou, nelze platit kontaktní bankovní kartou.


.