Největší podíl na této částce měla spotřební daň z minerálních olejů. „Šlo o téměř 22,4 miliardy korun. Bezmála 210 milionů korun celníci vyinkasovali na dani z vína, 42 milionů činil příjem na dani z lihu a lihovin. Téměř 10,4 milionů utržili celníci na dani z piva a další bezmála 3,3 milionu korun na spotřební dani ze zajištěných nelegálních tabákových výrobků,“ vypočítal Jiří Nejedlý, mluvčí Celního úřadu pro Ústecký kraj.

Ve srovnání s rokem 2019 jde o nárůst výběru spotřebních daní zejména u vína, o 47 milionů, a lihovin, o 5,5 milionu korun. A to přesto, že loni ekonomické prostředí ovlivnila pandemie koronaviru.

„Dalších 295,5 milionu korun vybrali celníci na cle ze zboží dovezeného ze zemí mimo Evropskou unii. Významný byl i výběr takzvané energetické či ekologické daně, tedy daně ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny, který činil téměř 222 milionů korun,“ doplnil Nejedlý.

Nemalou sumu do státní pokladny přinesli celníci také z výběru poplatků a pokut, jak od lidí, tak od firem. V tomto případě šlo o 414 milionů korun. „Nejvyšší podíl na této částce, a to 139 milionů korun, připadl poplatkům dle zákona o ochraně ovzduší. Následovaly platby za dočasné či trvalé odnětí zemědělské půdy, 95 milionů, poplatky za odběr podzemních vod, 72 milionů, či pokuty uložené v příkazním řízení, 38 milionů korun,“ uzavřel mluvčí celního úřadu.

V rámci celé republiky vybrala Celní správa ČR loni do státního rozpočtu 165,4 miliardy korun.