Jak uvedl Jiří Nejedlý, mluvčí Celního úřadu pro Ústecký kraj, téměř 21 miliard korun se podařilo vybrat na spotřební dani z minerálních olejů. "Bezmála 218 milionů korun celníci vyinkasovali na dani z vína, 46 milionů činil příjem na dani z lihu a lihovin. Téměř devět milionů utržili celníci na dani z piva a další tři miliony korun na spotřební dani ze zajištěných nelegálních tabákových výrobků," vypočítal.

Nárůst ve výběru spotřebních daní zaznamenali ústečtí správci u vína - o 8 milionu korun, a lihovin - o 4 miliony korun.

Dalších 294 milionů korun vybrali ústečtí celníci na cle ze zboží dovezeného ze zemí mimo EU. "Významný byl i výběr takzvané energetické či ekologické daně, tedy daně ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny. Ten činil téměř 235 milionů korun," uvedl Nejedlý.

Celníci se zabývají také vybíráním poplatků a vymáháním pokut, které lidem a obchodním společnostem ukládají jiné státní organy či instituce. Z této oblasti se podařilo poslat do státního rozpočtu dalších 575 milionů korun. "Nejvyšší podíl na této částce, a to 192 milionů korun, připadl poplatkům dle zákona o odpadech. Následovaly platby za dočasné či trvalé odnětí zemědělské půdy - 117 milionů korun, poplatky dle zákona o ochraně ovzduší - 98 milionů korun, poplatky za odběr podzemních vod - 68 milionů korun, či pokuty uložené v příkazním řízení - 38 milionů korun," uzavřel mluvčí ústeckých celníků.

V rámci celé republiky vybrali v roce 2021 celníci celkem 164 miliard korun.