U nás v Severočeské vodárenské společnosti (SVS) jsme si tohoto faktu vědomi. Ke každoročnímu stanovování ceny vodného a stočného proto přistupujeme s maximální zodpovědností. Nejinak tomu bude i pro příští rok. Podívejme se společně, kolik v příštím roce zaplatíme za tuto strategickou surovinu u nás doma.

„Chápeme, že každé zvýšení je v současné době citlivou záležitostí. Proto jsme hledali cesty, jak peněženky obyvatel v Ústeckém a Libereckém kraji ušetřit dramatického růstu cen,“ říká Bronislav Špičák, generální ředitel SVS. Nárůst ceny za litr vody z 13 na 14 haléřů není jen otázkou čísel, ale symbolicky odráží i úsilí SVS udržet cenu sociálně snesitelnou a únosnou.

V případě průměrné domácnosti se tento nárůst objeví na měsíční faktuře ve výši přibližně 150 korun. Je to částka, která se sice v našem rodinném rozpočtu projeví, ale díky úsilí SVS nezpůsobí finanční potopu. SVS si velmi cení důvěry svých zákazníků a chce jim proto poskytnout nejen kvalitní pitnou vodu, ale i pocit jistoty. Cena, kterou platíme za vodu z kohoutku, není jen cenou za klíčovou tekutinu. Je to cena za neustálou péči, modernizaci celé infrastruktury, za to, že v případě potřeby jsou pracovníci SVS připraveni zasáhnout bez ohledu na denní dobu či počasí. V této ceně je obsažena další služba, jíž je odvedení a vyčištění odpadní vody, kterou tak vodohospodáři vracejí do přírody mnohdy v lepší kvalitě, než potokem či řekou přitéká.

Ilustrační foto.
Vodou se šetří stále více. Pomáhají nové technologie a pokročilé systémy

Ačkoli se zdá, že tekoucí pitná voda v našich domácnostech je samozřejmostí, ve skutečnosti za celým procesem stojí spousta práce dvou tisícovek lidí a velké investice do stále lepších technologií. SVS totiž dodává vodu 1,1 milionu obyvatel, což vyžaduje nejen rozsáhlou infrastrukturu, ale i lidskou oddanost a odborné znalosti.

„V současné době spravujeme majetek v hodnotě přesahující 100 miliard korun, který zahrnuje nejen vodovodní a kanalizační potrubí, ale také úpravny vody, vodojemy nebo čistírny odpadních vod. Každý rok vynakládáme dvě miliardy korun na to, abychom tento majetek nejen opravovali, ale také modernizovali pro budoucí generace. Naším cílem je udržet solidární výši ceny vodného a stočného. To znamená, že za vodu zaplatíte stejně ve velkém městě jako v odlehlé horské vesničce, kam je složitější pitnou vodu dopravit. Dlouhodobě se tak snažíme držet cenovou hladinu na únosné úrovni pro všechny. Avšak ceny energií, materiálu a prací rostou i u nás, proto letos dochází k navýšení ceny o jeden haléř na litr pitné vody,“ vysvětluje generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

V dnešní době, kdy se mnoho věcí zdá být nejistých, je dobré vědět, že některé nezbytné služby zůstávají stabilní a spolehlivé. Třeba jako péče o vodu v rámci působnosti SVS. Jsme zde proto, abychom vám zajistili nejen tuto základní tekutinu, ale i klid a jistotu, že se na nás můžete spolehnout.