Za rok 2017 předají 22 Cen rektora za významný přínos, úspěch, ocenění či vědecké, výzkumné i umělecké aktivity. Od roku 2001 rektoři UJEP těmito cenami vyjadřují úctu a respekt k vykonané práci zaměstnanců a studentů ústecké alma mater.

„Předávání Cen ukazuje na různorodost naší univerzity. V letošním roce si nejvyšší ocenění odnesou výzkumník v oblasti geoinformatiky v životním prostředí, fyzik, vedoucí ateliéru Přírodní materiály, památkový dokumentarista či národní reprezentantka v atletice,“ říká
rektor Martin Balej.

Cenami rektor také motivuje a podporuje mladé začínající vědce a umělce k další práci. Svědčí o tom nejen udělování zvláštních Cen pro akademické pracovníky do 35 let, ale také Cen pro studenty za mimořádné výsledky ve výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

Předávání stipendií primátora a starostů má na univerzitě tradici již od roku 1996.