"Ačkoli jsou v našem městě dvě sběrná místa, kam mohou  občané s trvalým místem pobytu v Ústí nad Labem  odkládat svůj odpad zadarmo, najdou se tací, kteří  svůj odpad odkládají  mimo místa k tomu učená. Tímto jejich protiprávním jednáním  pak vznikají černé skládky, které hyzdí město a v horších případech zde nachází místo k žití i různá havěť z říše hmyzu, potkani a o hrozbě vzniku různých infekčních nemocí ani nemluvě," upozornil Jan Novotný, zástupce ředitele ústecké městské policie.

Právě strážníci v rámci pochůzek nelegální skládky odhalují a dokumentují. Některé menší černé skládky odstraňují alternativně odsouzení, kteří si svůj trest odpykávají u městské policie. Ti pod dohledem strážníků odpadky posbírají a naloží na nákladní vozidlo městské policie, které je odveze na skládku. "Bohužel v poslední době těchto černých skládek živelně přibývá. Sice pomocí mobilních kamer nebo fotopastí strážníci odhalili několik lidí, kteří zakládali černé skládky, ale ani tato technická zařízení nejsou samospásným řešením. Lidé by si měli uvědomit, že tímto jednáním ničí životní prostředí nám všem a svůj odpadový materiál odvážet sami na skládky," vysvětlil Novotný.

V uplynulém týdnu zlikvidovala městská policie pět černých skládek v části Mojžíř.