Hana Drbalová z oddělení územního řízení řehlovické radnice doplnila, že nyní navíc proběhla digitalizace katastru a někteří vlastníci objektů dostali termíny k nápravě. „Většinou jde ale o různé kůlny či přístavby k rodinným domkům, nikoli o velké objekty,“ dodala Hana Drbalová.

Nejslavnější černou stavbou v obci byly nemovitosti podnikatele Patrika Oulického v Chráněné krajinné oblasti České středohoří v Moravanech, které spadají právě pod Řehlovice. Některé objekty musely být stavebně upraveny, jiné částečně zbourány. Stavební odbor ústeckého magistrátu zde pak dodatečně zlegalizoval některé načerno postavené stavby.

Až pětina všech stavebníků podle statistik počítá s tím, že načerno postavený objekt dodatečně zlegalizuje stavebním povolením. A toi přesto, že jde o porušení zákona.

Úřady však už nyní černou stavbu zpětně povolit nemusí a mohou nařídit zbourání. Pokud to ale stavebník neprovede v určené lhůtě, musí to zajistit na své náklady obec se stavebním úřadem. Do podobných investic se však radnicím vzhledem k vysokým nákladům nechce.

Před časem řešil černé, tedy nezkolaudované stavby, i Chlumec. Šlo například o parkoviště, autobusovou zastávku či veřejné osvětlení. Starosta města Roman Zettlitzer uvedl, že část z nich byla později dodatečně povolena.

„Nějaké drobné nesrovnalosti nyní řešíme při rekonstrukci bývalé radnice na školu, ale jinak se radnice nemusí kromě drobností zabývat většími stavbami bez povolení,“ dodal starosta.

Telnická radnice předává případy nelegálních staveb stavebnímu úřadu do Chlumce. „I když jsme v poslední době oficiálně takový případ neřešili, osobně se mohu o několika stavbách domnívat, že nemají dokumentaci v pořádku,“ řekl telnický starosta Jan Doubrava.

Na Ústecku převažují podle magistrátu různé přístavby k rodinným a rekreačním domkům, na které stavební odbor nakonec vydal dodatečná stavební povolení. Vedoucí úřadu Vlastimil Hudeček dodal, že loni šlo o 33 případů, předloni dokonce ještě o deset povolení více.

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová upozornila, že resort nyní nabízí obcím dotační titul, z něhož mohou čerpat peníze na odstraňování černých staveb.

Tomáš Prchal