„Oslovím všechny starosty, abychom zachovali slavnostní předávání plaket Dr. Jana Janského v Ústí nad Labem," to jsou slova starosty centrálního obvodu Jana Tvrdíka (ODS). V pátek totiž nabylo platnosti rozhodnutí výkonné rady Českého Červeného kříže (ČČK), která na konci ledna odebrala ústeckému Červenému kříži licenci. Právě Červený kříž v Ústí plakety předával.

„Rada s nabytím právní moci o odebrání licence čekala, zda se členům místních skupin nepovede zvolit si nové vedení oblastního spolku. To se bohužel nestalo," komentoval to Viktor Nečas, místopředseda ČČK.

Posledním ředitelem ústeckého Červeného kříže byl Karel Souček a předsedkyní ústecké výkonné rady Jiřina Veličková. Oba ze svých funkcí odstoupili pro vážné onemocnění Jiřiny Veličkové. Podle zjištění Ústeckého deníku spolu žili, proto z důvodu péče o svou družku Karel Souček z postu ředitele odešel, protože by ho nemohl vykonávat naplno.

Poté už se členové místních skupin nedokázali dohodnout a zvolit si nové vedení oblastního spolku. „Důvodem byly rozdílné názory na programovou činnost a dluhy. Jejich přesná výše, a kdo může za jejich vznik, je v současné době v šetření, proto bych o nich v tuto chvíli nechtěl mluvit," řekl Viktor Nečas.

Červený kříž má spousta Ústečanů spojený s pomocí sociálně slabým lidem. V jeho programu je i předávání plaket Dr. Jana Janského bezplatným dárcům krve. Pojmout předávání plaket dárcům té nejcennější tekutiny na světě ve slavnostním duchu, přišel před několika lety starosta centrálního ústeckého obvodu Jan Tvrdík, když vykonával post místostarosty. „Přišlo mi nedůstojné, aby se plakety dárcům předávaly někde na chodbě Červeného kříže," vysvětlil Tvrdík.

V následujících dnech bude kontaktovat vedení ČČK, aby mohlo město dále pokračovat ve slavnostním předávání.

„Bavili jsme se o tom s primářem transfuzní stanice ústecké nemocnice Jiřím Masopustem. Oni nám vždycky dodali seznam dárců a přišli dárcům poděkovat. My jsme poté požádali místní Červený kříž o plakety," řekl Tvrdík.

Viktor Nečas z bývalého ústeckého Červeného kříže uvedl, že zánikem oblastního spolku skončí veškeré programy.

„Přejdou na spolky ve vedlejších městech," doplnil.

Předseda Místní skupiny ČČK Ústí nad Labem Roman Lád se ale proti zprávě o zrušení Oblastního spolku a všech jeho místních skupin důrazně ohradil. "Naší místní skupině ČČK Ústí nad Labem č.2 do dnešního dne nebylo oficiálně doručeno rozhodnutí o zrušení. Dne 15.2. sice přišla do mé emailové schránky zpráva, která obsahuje úředně neověřené a nezdůvodněné rozhodnutí Výkonné rady ČČK, ale toto usnesení je v rozporu se stanovami Českého červeného kříže i s platnou legislativou a proto ho považujeme za nulitní správní akt," uvedl Lád.

"V současné době činíme všechny kroky směřující k vyřešení celé záležitosti smírnou cestou, i když se cítíme jednáním vrcholných orgánů národní společnosti Českého červeného kříže, jako místní skupina, poškozeni. Z uvedených důvodů naše domovská Místní skupina ČČK Ústí nad Labem (č. 2) svou činnost neukončí a dostojí všem svým závazkům v souladu se stanovami ČČK a platnou legislativou," dodal Lád.