Kdo je za úklid zodpovědný teď konečně vyšlo najevo.

„Z naší strany došlo k nedorozumění při odpovědi. Jde o stavbu dráhy ve vlastnictví Správy železniční a dopravní cesty na pozemku ČD. Je to vlastně rampa, vedoucí na těleso dráhy, respektive na kolej u třetího nástupiště, a úklid by tak měla zajišťovat SŽDC," uvedl vedoucí provozního oddělení ČD v Ústí Milan Straka.