Cílem setkání bylo prohloubení spolupráce mezi Ústeckým krajem a Saskem. Utužování česko-německých vztahů probíhá převážně na poli zdravotnictví, cestovního ruchu či vzdělávání. Josefina Ofner se stala ředitelkou Styčné kanceláře Svobodného státu Sasko v Praze v polovině roku 2022. S hejtmanem Janem Schillerem jednala v této pozici poprvé. Využila proto jedinečné příležitosti seznámit ho s činností styčné kanceláře. Jejím cílem byla prezentace rozmanitosti Saska v oblastech vzdělání a mládeže, kultury, vědy a životního prostředí, společenské angažovanosti spolků a institucí, navazování sítí a v oblasti hospodářství a turismu. K úkolům kanceláře patří zprostředkování nových kontaktů, nastartování společných projektů a uskutečňování živé výměny.

Během jednání se probrala také humanitární pomoc pro Ukrajinu. „Ústecký kraj pošle do Zakarpatské oblasti na Ukrajině sedm sanitek. Součástí dodávky bude i humanitární pomoc, například zdravotnický materiál, který zajistil Svobodný stát Sasko. Zprostředkování proběhne v pátek 14. dubna 2023 prostřednictvím nadačního fondu ViZa, který nám pomůže vyřídit převozní a administrativní náležitosti,“ uvedl hejtman Schiller a dodal, že v minulosti fond podobně pomohl kraji Pardubickému a Královéhradeckému.

Hejtman Schiller, generální konzulka Meissnerová a ředitelka Ofner diskutovali také o českém a německém systému vzdělávání v období pandemie covidu-19, binacionálním česko-německém vzdělávacím programu na gymnáziu v Pirně, úrovni zdravotnictví či kulturních akcích, které probíhají ve spolupráci české a německé strany.

Další zajímavosti z Ústeckého kraje najdete na stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz a na jeho facebookovém profilu.