Deník opět půjde příkladem a mapku na internetu rozzáří stovky malých hvězd, které patří všem dobrým lidem. Nestůjte stranou, vždyť váš hlas je poslem do vesmíru a zvěstuje těm nahoře, že krásné je žít. Vánočních koled je dost, na každého se dostane. Zpívat s Ústeckým deníkem budou i všichni velcí a malí z Domova pro seniory Orlická a Azylového domu pro matky s dětmi z Ústí nad Labem.

„Rádi jsme se připojili, vždyť české koledy patří k tradicím Vánoc. Hudební pásmo zahájíme už 1. prosince, kdy v našem parčíku slavnostně rozsvítíme v šest hodin vlastní strom plný přání a vzpomínek. Za doprovodu Plechovanky si všichni navzájem popřejeme hezké svátky. Za tři dny k nám dorazí učitelský sbor Lindušky z Krásného Března, aby nás ještě více vánočně naladil," říká usměvavá ředitelka Domova Jarmila Nováková.

V přípravách na velké zpívání koled nechtějí nic podcenit, proto si dají ještě secvičnou u kláves pod vedením Jitky Hypiusové. „Chceme, aby finále bylo krásné a důstojné. Všichni nemůžeme 10. prosince v kostele sv. Vojtěcha podpořit krásnou myšlenku, proto se u našeho stromu sejde letitá množina složená z personálu, maminek a jejich dětí, s podporou pamětníků již ve 14 hodin, kde všem pro radost zazpíváme šest českých koled. Až uslyšíte v kostele sv. Vojtěcha stohlavý dav zpívat Neseme Vám noviny, poslouchejte, vzpomeňte si i na nás, že jsme s vámi, Ústečané," vyzývá Jarmila Nováková.

Vánoční ozdobu ve spěchu nenašla, ale poradila si. Barevný zvoneček stojící na poličce se náhle probudil a vyslal všem čtenářům Deníku jasný vzkaz. Hezkou myšlenku podporuje zpěvem celý národ, tak na chvilku odložte všední starosti a plány a přidejte se k nám. Sportovci rádi tvrdí, kdo neskáče, není Čech. Ve středu 10. prosince budou zpívat všichni Češi a nemusí ani skákat.