Internet používá přibližně třetina seniorů nad 65 let. Vyplývá to ze zprávy o využívání informačních a komunikačních technologií, kterou zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Internet loni používalo přibližně osm z deseti Čechů. V roce 2017 totiž ČSÚ evidoval 6,9 miliónu uživatelů internetu starších šestnácti let, což je o tři milióny více než o deset let dříve. Například mezi seniory nad 65 let se během stejného období zvýšil podíl uživatelů internetu ze čtyř procent na jednu třetinu, když ho v roce 2017 využívalo 660 tisíc z nich.

„I do budoucna lze očekávat, že se počty uživatelů internetu z řad seniorů budou výrazně zvyšovat. Do důchodového věku se dnes totiž dostávají lidé, kteří jsou zvyklí automaticky využívat internetové technologie jak v pracovním, tak v osobním životě. Vloni používaly internet tři čtvrtiny lidí v předdůchodovém věku 55 až 64 let,“ konstatuje ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana.

Většina uživatelů internetu se k síti připojovala každý den. Stále více lidí tak činilo prostřednictvím chytrých telefonů. Loni se v České republice takto poprvé připojila polovina jednotlivců starších šestnácti let. Internet v mobilním telefonu běžně používají především mladí či vysokoškolsky vzdělaní lidé a ženy na mateřské dovolené.

„Dá se říct, že počítač nebo internet se již nachází ve všech domácnostech, které tyto technologie chtějí nebo umějí používat. Z miliónu domácnosti, které v roce 2017 neměly internet, 80 procent uvedlo, že připojení k internetu doma nepotřebují či nechtějí. Skoro 40 procent jako další důvod přiznalo, že s ním neumí pracovat,“ dodává Mana.

Každoročně přitom roste počet lidí, kteří internet využívají k nakupování. Ve druhém čtvrtletí loňského roku uvedla polovina obyvatel Česka starších šestnácti let, že v uplynulých 12 měsících uskutečnila nákup přes internet. Ještě před deseti lety přitom bylo nakupování on-line okrajovou službou, kterou využívalo pouze 15 procent dospělé populace.