Jak vysvětlil zdejší starosta Josef Kusebauch, pokud chtělo vedení města zachovat budovu zdejší radnice tam, kde na ni lidé byli zvyklí, nezbylo jim nic jiného než na Poštu Partner přistoupit. „My jsme radniční budovu měli od pošty pronajatou. Uvažovali jsme o stěhování, ale po poradě s architekty jsme zjistili, že radnice musí zůstat tam, kde je. Takže jsme poštu oslovili, zda by nám to prodala. Odhadní cena činila 20 milionů, ale pošta nám nabídla, že budovu prodá za devět milionů, pokud budeme provozovat Poštu Partner,“ popsal. Zastupitelé města nakonec nákup budovy schválili.

Původně měl tento plán velkého odpůrce ve zdejší tajemnici Věře Krepindlové, která dříve pracovala pro Českou poštu jako takzvaný manažer obvodu a právě na Poštu Partner zařizovala a podepisovala smlouvy s místními samosprávami měst a obcí. Jako tajemnici chabařovického úřadu se jí velmi nelíbilo, kolik tato „švanda“ bude město stát.

close Vizualizace budoucího přepážkového centra, které bude součástí poštovního prostoru v přízemí radniční budovy. info Zdroj: Se svolením MÚ Chabařovice zoom_in Vizualizace budoucího přepážkového centra, které bude součástí poštovního prostoru v přízemí radniční budovy.

„Rozpočet města je nějak nastavený a tohle jsou neplánované výdaje. Nicméně cena budovy byla tak příznivá, že jsme ji zohlednili a v tu chvíli to přesvědčilo i zastupitele. My jsme nechali vypracovat architekty analýzu, a ta potvrdila, že tato budova je srdce města a měla by radnicí zůstat. Takže to rozhodnutí souviselo i s provozováním Pošty Partner, to byl ten impuls,“ vysvětlila.

V praxi to vypadá tak, že zaměstnanci pošty se změnili v zaměstnance radnice. Jinak všechno ve vztahu vůči klientům zůstalo stejné. Během čtvrtečního slavnostního otevření - poštovní služby pro místní začaly fungovat v jednu hodinu po obědě - zde usedly dvě poštovní úřednice. „Já pracuji u České pošty patnáct let. Ve spojích jsem ale celý život. Pro mne bylo nejtěžší období to covidové,“ vylíčila jedna z pošťaček.

O tom, že je o jejich práci zájem, svědčili i první klienti, kteří si sem přišli vyzvednout své zásilky sotva dvě, tři minuty po otevření o 13. hodině. „No jasně, že to potřebujeme. Jsem rád, že si na radnici někdo uvědomil, že to nejsme jen my, co bydlíme naproti. Oni tudy projíždějí lidi, všimnou si pošty nebo obchodů a občerstvení, jiní jsou na to zvyklí. Z toho průjezdu aut bychom měli těžit, když už tudy jezdí a poštu vnímám jako jeden z podpůrných prvků,“ zamyslel se jeden z místních, který se představil jako Martin. „Koneckonců, je to jediná pošta v okolí. Kdo by chtěl jezdit do Ústí nebo do Teplic, že jo,“ poznamenal.

Podle starosty Kusebaucha bude budova potřebovat velkou investici, nějakých čtyřicet až padesát milionů korun. Ale opravy a rekonstrukce lze provádět postupně a radnice zároveň plánuje, že v přízemí rozšíří služby pro obyvatele města. „Chceme tady vybudovat přepážkové centrum, které by obsahovalo jednak podatelnu, jednak pokladnu, bytový fond, stavební úřad a další potřebné,“ popsal.

Pošty Partner jsou podle generálního ředitele České pošty Romana Knapa standardní poskytovatelé poštovních služeb u nás i ve světě. „Jedná se o zcela běžný model, který za svůj přijali jak občané, tak i samotná samospráva a provozovatelé. Čtvrtina všech našich poboček je provozována smluvními partnery. Tedy obcemi nebo soukromníky,“ dodal.