Kvůli propadům v daňových příjmech ztratí město minimálně pět milionů korun. Přesto dokázalo zrekonstruovat například podlahy v mateřince nebo postavit dešťovou kanalizaci v Roudníkách.

close Deník na návštěvě info Zdroj: Deník zoom_in Jak byste shrnul či charakterizoval poslední měsíce v Chabařovicích, jaká tu panuje atmosféra ve spojitosti s posledními událostmi?
Poslední měsíc panuje v Chabařovicích klidná atmosféra, lidé dodržují pravidla, nosí roušky, drží odstupy v obchodech, na poště. Občas je vidět pohromadě skupinky mladých, ale těm domlouvá městská policie. Lidé se ptají, kdy už to skončí, ale jsou trpěliví. Máme velkou výhodu, že jsme obklopeni přírodou a můžeme vyrazit ven.

Jak to jako město zvládáte?
Epidemii zvládáme poměrně dobře. V našem domě s pečovatelskou službou jsme ještě neměli nemocné seniory. Městská policie aktivně spolupracuje s našimi hasiči. Pokud někdo potřebuje, zajišťují jim nákupy a vyzvedávají léky. Aktuálně máme 15 nemocných, nejvyšší číslo se pohybovalo kolem 40. Asi máme zatím štěstí, jeden městský policista byl v karanténě a nemocná byla jen jedna úřednice. Všichni na úřadě nosíme roušky, a pokud to jde, pracují někteří úředníci z domova. Vedoucím odborů jsme pořídili notebooky, a tak se můžeme účastnit porad on-line. Když je potřeba, dokážeme svolat i radu města s programem Usnesení.cz, tady se kladně projevila předvídavost naší paní tajemnice, která elektronizaci prosadila.

Kolik vás pandemie stále peněz?
Epidemie nás stála náklady za pořízení roušek, zásobníků a dezinfekce v řádu tisíců. Pořízení generátoru ozónu a výpočetní techniky přišlo na několik desítek tisíc a refundace mzdy některých hasičů, kteří pomáhali městské policii, také několik desítek tisíc korun.

Už máte nějakou představu či odhad, o kolik peněz přijdete v rozpočtu kvůli propadu daňových příjmů?
Kvůli propadu daňových příjmů přicházíme asi o 5 milionů korun. Jsou to naše volné prostředky na investice. Takže ty jsme museli omezit.

Jaké projekty jste museli odložit na později a co se vám naopak navzdory obecné finanční nepřízni podařilo?
Museli jsme odložit hlavně rekonstrukce místních komunikací, některé jsou opravdu ve špatném stavu. Podařilo se nám zrealizovat projekt rekonstrukce učeben a bezbariérovosti základní školy. Zbývá jen předělat školní zahradu, vše v ceně 6 milionů korun. Zrekonstruovali jsme podlahy ve dvou učebnách a jídelně MŠ. Získali jsme dotaci na doplnění 55 kompostérů. Vybíráme zhotovitele na projekt Wifi for EU. V Roudníkách jsme dokončili část páteřní komunikace a u další komunikace první etapu: novou dešťovou kanalizaci. Druhá etapa se právě kvůli covidu zpozdila, ale hledáme prostředky, abychom akci mohli dokončit.

Co v současné době, krom pandemie a s ní spojených problémů, je největší bolestí města?
Největším problémem města je jeho vybavení. Máme dvě školní budovy, sportovní halu, dva kulturní domy, starou radnici, tři sportovní areály, komunikace ve špatném stavu, rozpadající se Starý mlýn. Vedle základní a mateřské školy zřizujeme ještě základní uměleckou školu a pobočku DDM. Máme však jen 2500 obyvatel a největším problémem je vše ufinancovat, opravovat nebo do majetku investovat. Dále nás trápí zvyšování cen za uložení komunálního odpadu. Lidem jsme pořídili duonádoby na třídění papíru a plastů, rozdali jsme jim 300 kompostérů. Přestože se většina snaží pečlivě třídit, pořád ještě nedosáhneme na hranici, kdy bychom mohli uplatnit slevu na veškerý komunální odpad. Poplatky od občanů pokryjí asi čtvrtinu nákladů.

Když mluvíme o projektech, měli jste poměrně ambiciózní plán uvolnit centru Chabařovic z dopravní zátěže. Jak se vám to daří?
Právě se dokončuje stavební povolení na rekonstrukci náměstí. Doprava nejde odklonit, ale cílem je ji zpomalit. Je to velká akce, dojde k rekonstrukci kanalizace a vody (SVS, SČVK), komunikace II. třídy (SUS) a za námi jdou nové chodníky, zpomalovací ostrůvky, bezpečné přechody, parkovací stání a veřejné osvětlení. Musím pochválit všechny investory za pečlivou přípravu a koordinaci. Celá akce začne v roce 2022. Na dopravně bezpečnostní rekonstrukci náměstí by měla navazovat revitalizace plochy po zbouraném kostele, začínáme ji nazývat Kostelní náměstí. Ve studii jsou dnes navrženy zajímavé umělecké intervence, které připomínají, že zde došlo k likvidaci dominanty náměstí kvůli těžbě uhlí. Na návrhu studie se velkou měrou podíleli občané Chabařovic.

Jak by měla vypadat rekonstrukce mlýna?
Mlýn je vyprojektovaný a právě jsme vybrali zhotovitele. Můžeme začít. Nejdříve se část zbourá a nová část se přistaví. Rekonstrukce by měla skončit v roce 2022 a bude stát 36 milionů korun. Z MPO jsme získali dotaci bezmála 20 milionů korun. Na naši spoluúčast máme peníze našetřené v rezervě.

Nedaleko máte jezero Milada. Jaké s ním máte plány?
Naše představy k jezeru Milada jsme prosadili při zadání architektonicko-urbanistické soutěže jezera Milada, kterou organizuje PKÚ. Výsledky soutěže budeme znát v květnu. Prioritou jsou nové Vyklice na pozemcích u Ocelárny a v budoucnu snad i s centrem přímo v ocelárně formou regenerace brownfieldů. Do blízkosti Milady by se tak vrátilo osídlení, symbolicky za všechny zbourané obce. Navíc bychom se více propojili s Roudníky. Na západním břehu pod Roudníky preferujeme nekomerční, klidnější rekreaci.