„Univerzity si vážíme jako špičkové vysoké školy, nicméně výstavba kampusu pro 3 500 lidí několik desítek metrů od výroby chemikálií nemůže být realizována bez odborného a aktuálního zhodnocení rizik včetně těch bezpečnostních,“ říká mluvčí Spolchemie Jan Charvát.

Podle něj bude muset chemička za další bezpečnostní opatření zaplatit více než 100 milionů korun.

Podnik se už dříve odvolal ke krajskému úřadu proti stavebnímu povolení, které na CPTO vydal ústecký magistrát. Úřad ovšem odvolání smetl ze stolu.

CHEMIČKA SE MĚLA OZVAT DŘÍVE

„Spolchemie nesplňuje zákonné podmínky pro možnost získat postavení účastníka tohoto stavebního řízení a účastníkem tedy nebyla,“ uvedla mluvčí kraje Lucie Dosedělová. Na rozhodnutí krajského úřadu následně podala chemička správní žalobu.

Podle člena správní rady UJEP Radka Vonky je pochopitelné, že si chemička chrání své zájmy.

„Měla se ale ozvat dříve, aby bylo více času vše probrat. Univerzita nemůže čekat, má stavební povolení i peníze z evropských fondů, které musí včas využít,“ zmínil Vonka. Podle něj argumentace o tom, kde začíná a končí havarijní zóna Spolchemie, není vhodná.

„Chemička je uprostřed města. Není možné, aby kolem ní nic nestálo. Přeci už dávno musí mít technologie, které zaručují bezpečnost obyvatel,“ doplnil Vonka. Ten se prý jako předseda okresní tripartity Hospodářské a sociální rady kraje bude snažit najít pro Spolchemii vhodné dotace, které by případnou investici do zabezpečení provozu zmírnily.

HASIČI ŽÁDNÝ PROBLÉM NEVIDÍ

I podle hasičů je všechno v pořádku. „V blízkosti plánované stavby došlo v nedávné minulosti k výstavbě i jiných objektů, kde je předpokládána zvýšená koncentrace osob,“ uvedl mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Jako příklad uvedl nedaleký Kaufland v Okružní ulici.

Univerzita už vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele stavby. „Rozhodnutí správních orgánů považujeme za věcně správné,“ uvedla ke kauze mluvčí UJEP Jana Šiková.

„Máme zájem s univerzitou dále jednat a věříme, že najdeme společné řešení,“ uzavřel mluvčí chemičky Charvát.