Celá investice, včetně rekonstrukce dopravních cest, si vyžádá 50 milionů korun. „Nový provoz je koncipován kvantitativně i kvalitativně s větším rozsahem," vysvětlovala Marie Logrová, mluvčí Spolku. „Důraz klademe především na kvalitu, pro novou elektrolýzu potřebujeme vysoce čistou kyselinu solnou."

To se některým Ústečanům nelíbí. „Já jsem podepsal petici za vymístění nebezpečných výrobních provozů z města a teď se z úřední desky dozvídám, že to bude ještě ještě horší," rozčílil se Jan Duna.

Na to Karel Rouč, mluvčí města Ústí, připomněl, že město to nemůže zakázat. „Když splní podmínky, je velmi obtížné záměru zabránit. Město může nastavit co nejpřísnější podmínky, což činíme."Podle Mariana Páleníka, ředitele společnosti Přátelé přírody, městské a obecní rady často rezignují na funkci účastníka řízení. „V takovéto zoufalé situaci pak musí obec suplovat občanská sdružení. Správně by to za občany měla dělat obec."Dál k tomu Páleník podotkl, že město může ovlivnit i změnu územního plánu. „A připomínám, že SZSP mělo petici, požadující referendum k vymístění nebezpečných provozů z centra města," podotkl. „Na to už se cudně zapomnělo, když vstoupila do koalice." V minulých letech petice, již připravila SZSP, podepsalo zhruba sedm tisíc Ústečanů. Miloslava Válková, předsedkyně strany, k tomu uvedla, že co se Spolku týká, sleduje to. „Je to vždy nepříjemné. Stanovisko naší strany sdělit nemohu, ještě jsme o tom nejednali. Vzhledem k našim minulým aktivitám ale určitě stanovisko vydáme."Mluvčí Spolku Marie Logrová dodala, že co se posuzování vlivů na životní prostředí týká, je velká EIA vyžadována ze zákona. „Její součástí je i rozptylová studie."

O co přesně jde?

Investice do výstavby nového provozu kyseliny chlorovodíkové souvisí s připravovanou konverzí membránové elektrolýzy ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu. Termínově je investice plánována na rok 2014.